Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

23
05 2018
1421

Implementarea metodei liniare de calculare a amortizării mijloacelor fixe

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale la modificările efectuate la Codulul fiscal prin Legea nr.281 din 15.12.2017.

Amintim că începând cu 1 ianuarie 2018, prin Legea menționată au fost efectuate modificări și completări Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, care prevăd introducerea unei noi metode de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cu aplicarea unei perioade de tranziție pentru implementarea obligatorie a acesteia.
Detalii
23
05 2018
1068

Независимая деятельность физлиц: учет продаж и покупок, регистрация ККМ

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 130 от 30 сентября 2010 г. об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Акт закупки товаров», в Приказ № 2 от 9 января 2017 г. об утверждении отдельных типовых формуляров, относящихся к независимой деятельности, осуществляемой физическими лицами и Приказ № 69 от 20 апреля 2017 г. об утверждении типового формуляра «Отчет о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах» (Форма NER-16) и Порядка его заполнения.
Detalii
23
05 2018
402

Inspecţia Financiară vine în teritoriu. Cu instruiri

Astăzi la Glodeni şi Leova vor avea loc sesiunile de instruire pentru reprezentanții Autorităţilor Publice Locale privind aspectele și rezultatele inspectărilor financiare, initiate de Ministerul Finanţelor. Asemenea evenimente sunt planificate şi pentru APL de nivelul I şi II din alte raione. Graficul poate fi vizualizat aici.

Instruirile sunt organizate la solicitarea participanților la întrunirilor comune ale reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu.
Detalii
23
05 2018
228

Subdiviziunea de audit intern: cel puţin trei unităţi de personal

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de Ministerul Finanţelor pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern, constatate în perioada anilor 2014-2018.

Proiectul urmărește crearea premiselor legislative eficiente pentru dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice și a funcției de audit intern din sectorul public.
Detalii
22
05 2018
1528

Auditorii vor desemna persoane responsabile pentru prevenirea spălării banilor

Organele executive al societăților de audit, dar şi auditorii întreprinzători individuali vor desemna persoane responsabile de implementarea Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 22 decembrie 2017.

Prevederea dată este inclusă în proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009 ”, propus pentru consultări publice.
Detalii
21
05 2018
310

Талоны на питание. Взаимная ответственность

Принят и опубликован еще один документ, регулирующий обращение в нашей стране нового платежного средства – талонов на питание. Речь идет об Отчете о талонах на питание, предоставляемых работодателям, Инструкции о порядке заполнения Отчета о талонах на питание, предоставляемых работодателям, и Декларации под собственную ответственность за получение талонов на питание только на основном рабочем месте, утвержденных Приказом №95 Министерства финансов от 7 мая 2018 г.

Согласно вступившему в силу 18 мая приказу, обязанности возникают не только у работодателей, принявших решение о предоставлении сотрудникам талонов на питание, но и у самих работников.
Detalii
17
05 2018
103

Achizițiile publice vor corespunde principiilor OMC

În scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor Republicii Moldova și respectării principiilor Acordurilor privind Achizițiile Publice Guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), va fi creat Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul achizițiilor publice, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens este propus spre consultare publică.
Detalii
16
05 2018
1829

Angajații din sistemul bugetar, susținuți în Programul „Prima Casă”

Regulamentul ce stabilește modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public doritori să participe în Programul de Stat „Prima Casă” este propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Regulamentul conţine formula de calcul a compensațiilor oferite reieșind din costul maximal al unei locuințe de 500 mii lei, cu rambursarea a 50% din cost pe parcursul a 25 ani și menținerea formulei respective indiferent de termenul contractual.
Detalii
14
05 2018
203

Ministerul Finanțelor selectează experţi

Ministerul Finanțelor inițiază procedura de selectare a participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională.

Persoanele selectate vor elabora proiectul nominalizat și îl vor prezenta Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare.

Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii:
Detalii
14
05 2018
662

Cota accizei la țigarete pentru 2019-2020

În anul 2019 cota accizei la țigările fără filtru (ovale cu lungimea de până la 70 mm) ar putea fi de 460 lei pentru 1000 de bucăți și de 6% cota ad-valorem, iar pentru anul 2020 se propune să fie stabilită o cotă specifică de 540 lei pentru 1000 de bucăți și cota ad-valorem de 9%. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce prevede modificarea cotelor accizei pentru anii 2019-2020.

În redacţia actuală a Anexei nr.1 (mărfurile supuse accizelor) la Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal este prevăzută
Detalii