Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

20
11 2018
0

MEI va face jocul

Ministerul Finanțelor propune transmiterea către Ministerul Economiei și Infrastructurii realizarea politicilor statului în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc. Proiectul este propus spre consultare publică.

În nota documentului se menționează că domeniul jocurilor de noroc este unul specific, care nu are tangențe cu politicile sectorului finanțelor publice elaborate și promovate de Ministerul Finanțelor. Astfel, ținând cont de faptul că jocurile de noroc reprezintă o activitate de întreprinzător, iar politica în domeniul antreprenoriatului este elaborată și promovată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, se atestă necesitatea de preluarea acestei competențe de către ministerul vizat.
Detalii
15
11 2018
78

Proiectul de Îmbunătăţire a Reformei Managementului Finanţelor Publice, încheiat

Principalele provocări şi realizări ale Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova, de care a beneficiat Ministerul Finanţelor, au fost punctate la evenimentul de închidere a proiectului.

Conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, pe parcursul implementării proiectului au fost aduse îmbunătăţiri efective reglementărilor, sistemelor şi proceselor în administrarea şi gestionarea bugetar-fiscală, în transparenţa bugetară şi accesul public la informaţii, gestionarea investiţiilor publice, dezvoltarea eficienta a datoriei de stat si dezvoltarea pietei interne a valorilor mobiliare de stat, evidenţa contabilă a autorităţilor publice şi evaluarea riscurilor bugetar-fiscale.
Detalii
15
11 2018
73

Финансирование проектов из внешних источников

Проект Закона о госбюджете на 2019 г. предусматривает, что власти Молдовы планируют получить в 2019 г. для поддержки бюджета и внедрения проектов, финансируемых из внешних источников, кредитов на сумму $374,7 млн (порядка 6,44 млрд леев).

В министерстве финансов отмечают, что для реализации проектов, финансируемых из внешних источников, будет получено займов на сумму 3,99 млрд леев, а для поддержки бюджета – на общую сумму немногим более 2,45 млрд. Последняя сумма включает кредит DPO (Программа экономического управления, Всемирный банк) – $30 млн, кредит для поддержки бюджета ВБ — $11,4 млн, два транша кредитов из макрофинансовой помощи ЕС — $46 млн, кредит от МВФ — $40,8 млн.
Detalii
14
11 2018
68

Внутренний госдолг Молдовы

Министерство финансов сообщает, что внутренний госдолг Молдовы за первые десять месяцев 2018 г. увеличился на 413,81 млн леев, что составляет 1,8%. Общая сумма задолженности составила на конец октября текущего года порядка 22,992 млрд леев. Рост обусловлен увеличением объема эмиссий государственных ценных бумаг на первичном рынке.

Также был осуществлен выкуп ГЦБ, выпущенных для исполнения платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г., на сумму 210 млн леев. На конец октября 2018 г. задолженность по государственным ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, составила более 7, 847 млрд леев, что на 623,81 млн леев больше по сравнению с 2017 г., а ее доля достигла 34,1% от общего объема внутреннего госдолга.
Detalii
14
11 2018
201

Veniturile proprii ale instituțiilor bugetare nu vor mai fi tratate în afara bugetului

Alocațiile bugetare nevalorificate și soldurile de mijloace în conturi vor fi închise la finele anului bugetar. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea și completarea mai multor acte legislative și normative, scopul acestuia fiind aducerea în concordanţă a actelor în vigoare, precum și îmbunătățirea procesului bugetar și a managementului finanțelor publice.

Astfel, se propune eliminarea tratării veniturilor colectate ca venituri proprii în afara bugetului, unificarea bugetului autorităţilor bugetare la cheltuieli şi repartizarea pe programe fără divizare pe componente.
Detalii
14
11 2018
1541

Ce genuri de activitate vor fi scutite de utilizarea echipamentelor de casă și control

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Documentul a fost elaborat în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 118 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost substituite noțiunile aferente dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor în numerar cu noțiunea echipamente de casă și de control.
Detalii
08
11 2018
330

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019 (prezentare)

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 elaborat de Ministerul Finanţelor urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC).

Astfel, veniturile bugetului public naţional pentru anul 2019 vor constitui 63432,3 mil. lei, veniturile precizate pentru anul curent fiind de 57963,5 mil. lei.

În acelaşi timp, în anul viitor am putea avea cheltuieli ale bugetului public naţional de 69171,0 mil., în creştere cu 6145 mil. faţă de anul 2018. Deficitul bugetului public naţional pentru anul 2019 va fi de 5738,7 mil. lei.
Detalii
08
11 2018
854

Modificarea SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”

Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” va fi modificat. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare.
Detalii
05
11 2018
363

Процедура аннулирования налоговых обязательств в размере до 10 леев

Минфин утвердил типовое Положение о порядке аннулирования налоговых обязательств, администрируемых службами по сбору местных налогов и сборов в составе примэрий (далее – Службы), подпадающих под действие ч.(3) ст. 172 Налогового кодекса.

В соответствии со cт.172 НК, подлежат аннулированию по состоянию на 31 декабря каждого налогового года задолженности налогоплательщика (физического или юридического лица) в размере до 10 леев в целом (основные платежи и пени), зарегистрированные в собственных системах учета органов, администрируемых Службами (включая регистры, которые ведутся вручную) по выплатам, регулируемым НК.
Detalii