Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

08
12 2021
106

Modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, sechestrate, a corpurilor delicte etc.

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
 
 
Propunerile și sugestiile pot fi înaintate până la 10 decembrie 2021. Peroana responsabilă: Danu Victoria (Inspector principal, Direcția generală expertiză juridică, SFS), telefon 022 82 33 67 Email:  victoria.danu@sfs.md.
01
12 2021
90

Госдолг Молдовы на конец октября

C начала 2021 г. oбщий госдолг Молдовы увеличился на 8,1% (на 5,474 млрд леев) и составил на конец октября 73,295 млрд леев. При этом он уменьшился по сравнению с историческим максимумом, который был зарегистрирован в конце июня 2021 г. (75,578 млрд леев), уточняет Министерство финансов РМ.
 
 Рост общего госдолга за 10 месяцев текущего года было обусловлено ростом как внутреннего, так и внешнего госдолга.  Так, внутренний госдолг увеличился на 3,867 млрд леев (+13,2%) – с 29,236 млрд леев на конец декабря 2020 г. до 33,1 млрд леев по состоянию на 1 ноября 2021 г., а внешний госдолг (в леевом выражении) – с 38,585 млрд леев до 40,193 млрд леев.


Detalii

19
11 2021
4966

Modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 noiembrie,  a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 138 din 15 noiembrie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor
indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:


Detalii

19
11 2021
356

Angajatorii vor compensa angajaților delegați cheltuielile pentru testele SARC-Cov-2

Lista cheltuielilor ce țin de delegarea salariaților și care urmează a fi compensate de angajator va fi extinsă. Astfel, salariaților vaccinați împotriva COVID-19 delegați de către angajator li se vor restitui, în baza documentelor primare prezentate de ei, cheltuielile pentru testele de diagnostic pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.1 la HG nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova (Regulament). Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este propus pentru consultări publice.


Detalii

15
11 2021
1436

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Principalele propuneri de măsuri

Ministerul Finanțelor a inițiat pe data de 11 noiembrie 2021 procedura de consultare a propunerilor de măsuri fiscale și vamale pentru anul 2022.

 

Acestea în mare parte au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori la data 30 septembrie 2021, fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate în următorul exercițiu. 

 


Detalii

09
11 2021
134

Внутренний госдолг Молдовы

По состоянию на конец октября текущего года внутренний госдолг Молдовы по сравнению с сентябрем увеличился на 0,7%, что составляет 245,2 млн леев и превысил 33,1 млрд леев, сообщает Министерство финансов. В целом в январе-октябре 2021 г. внутренний госдолг Молдовы возрос почти на 3,87 млрд леев (или 13,2%), учитывая, что на конец декабря 2020 г. он составлял 29,234 млрд леев.  Напоминаем, самый высокий показатель внутреннего госдолга Молдовы был зарегистрирован в конце июля этого года, когда он составил 34,33 млрд леев.
 
Рост внутреннего госдолга произошел преимущественно за счет увеличения выпуска государственных ценных бумаг.
Detalii
08
11 2021
753

Бухгалтер. Вступил в силу новый стандарт занятости

Занятие бухгалтера относится к категории деятельности, требующей высочайшего уровня квалификации и непрерывного обучения, что способствует эффективному управлению имуществом субъекта. В то же время, бухгалтер обладает компетенциями в отношении принятия решений, организации как своей работы, так и подчиненных, принимая на себя определенные обязанности перед руководством и общения с государственными учреждениями – Государственной налоговой службой, Национальной медицинской страховой компанией, Национальной кассой социального страхования, - предусматривает стандарт занятости для занятия бухгалтер, утвержденный приказом министра финансов № 131 от 28 октября 2021 г., опубликованный в «Официальном мониторе» и вступивший в силу в пятницу, 5 ноября.


Detalii

04
11 2021
379

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, prezentată angajaților instituției

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, doamna Rozalina Albu, a fost prezentată angajaților instituției de către Ministrul finanțelor, domnul Dumitru Budianschi.

În cadrul evenimentului, ministrul finanțelor a menționat că, domeniul fiscal este unul de importanță majoră pentru întreaga societate, iar activitatea eficientă a instituției va asigura bunăstarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În context, dl. Budianschi a urat noii directoare a SFS mult succes în activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul autorității fiscale naționale.


Detalii

04
11 2021
630

Regulamentul cu privire la delegarea salariaților ar putea fi modificat

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova

 

Inițiativa are drept scop suplinirea actului  normativ vizat cu prevederi consemnate din recentele modificări aplicate cadrului normativ în vigoare, în legătură cu evoluția pandemică mondială a virusului COVID-19. 


Detalii