Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

20
07 2018
50

Evaluarea eficienţei administrării datoriei de stat

Banca Mondială a evaluat eficiența administrării datoriei de stat a Moldovei, comunică Ministerul Finanțelor. Echipa Băncii Mondiale a efectuat o evaluare complexă a operațiunilor de gestionare a datoriei de stat în Republica Moldova, utilizând indicatorii de performanță a Instrumentului de Evaluare a Performanței în Gestionarea Datoriei (DeMPA).

Activitatea a fost realizată în cadrul unei vizite la Ministerul Finanțelor, în perioada 9-17 iulie curent.
Detalii
20
07 2018
1399

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul oficial» от 17 июля текущего года опубликован приказ Министерства финансов об изменении и дополнении бюджетной классификации. Они коснулись шести приложений приказа Минфина №208 от 24.12.2015 «О бюджетной классификации».

В частности, в организационной классификации центральных органов власти наименование кода 0243 «Бюро межэтнических отношений» изменено на «Агентство межэтнических отношений». Это учреждение было реорганизовано в рамках реформы публичной администрации.
Detalii
20
07 2018
62

Secretarii de stat, instruiți în domeniul auditului intern

La Ministerul Finanțelor în calitate de beneficiar al proiectului de Twinning “Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” a avut loc instruirea Secretarilor generali și a Secretarilor de stat ai autorităţilor publice centrale din țară în cadrul unui atelier de lucru cu genericul “Utilizarea eficientă a resurselor bugetare necesită un sistem de control intern eficace”. Seminarul a fost susţinut de către Jens Motel, Lider de proiect și Mioara Diaconescu, Lider junior de proiect.
Detalii
17
07 2018
104

Comitetul Stabilităţii Financiare

Stabilitatea financiară este o condiție în care sistemul financiar poate rezista șocurilor fără a perturba activitatea de intermediere și de alocare eficientă a economiilor spre investiții de capital, se spune în nota informativă la proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor.

Conform autorilor, proiectul a fost elaborat în vederea constituirii autorității naționale macroprudențiale, care va fi responsabilă de coordonarea realizării politicilor și de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor ce amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem, precum şi gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică.
Detalii
16
07 2018
184

Вступил в силу приказ о реализации Положения о субсидировании создания рабочих мест

Министерство финансов опубликовало в «Monitorul Oficial» Приказ №118 от 26 июня 2018 г. о внедрении Положения о субсидировании создания рабочих мест. Этим приказом утверждена форма заявки на бронирование субсидий для создания рабочих мест и заявки на их выплату.

В заявке на бронирование субсидий экономический субъект будет указывать запрашиваемую из бюджета сумму, а также число создаваемых рабочих мест. Эта заявка содержит фактическое число работников на конец предыдущего года, в том числе работников из категории малообеспеченных лиц, а также число работников, запланированное на конец отчетного года.
Detalii
13
07 2018
414

Proiectul modificării Codului fiscal. Comunicarea și conformarea

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, include și prevederi ce țin de comunicarea contribuabilului cu Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, autorii propun modificarea art.131 alin.(11) din CF. Conform proiectului, toate actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri vor fi comunicate de către SFS prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul organului fiscal. Respectiv, cutiile poștale urmează să fie deschise:
Detalii
13
07 2018
154

Black Sea: Forum de parteneriat

Ministerul Finanțelor anunță că în toamna anului curent va fi lansat cel de-al doilea apel în cadrul Programului Operațional Comun pentru Bazinul Mării Negre (POC BMN) 2014-2020.

În acest sens, Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Comun și autoritățile naționale din țările participante, implicit și cu suportul proiectului TESIM, va organiza două forumuri de parteneriat, la Chișinău pe data de 26 septembrie 2018 și la Yerevan (Armenia) pe data de 23 octombrie 2018.
Detalii
13
07 2018
227

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal. Atribuții suplimentare pentru SFS

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, prevede reglementări suplimentare ce țin de atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul administrării fiscale.

Astfel, din art.133 alin.(2) se propune excluderea cuvântului “contravenţionale” pct.141, care prevede atribuția SFS de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la BASS şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dar şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea acestora. Autorii reiese din faptul că pentru încălcările comise în domeniul respectiv sancțiuni sunt prevăzute și în alte acte legislative, nu doar în legislația contravențională.
Detalii
13
07 2018
109

Termenul de traversare prin PTFS Pervomaisk-Cuciurgan pentru transnistreni poate fi extins

Ministerul Finanţelor propune pentru consultări publice proiectul proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.960 Hotărârii Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Detalii
13
07 2018
299

Proiectul modificărilor şi completărilor Codului fiscal

Ministerul Finanţelor propune spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, având drept scop aducerea în concordanță a normelor existențe cu cele nou intrate în vigoare, precum și modificarea unor norme în vederea excluderii deficiențelor și problemelor în aplicarea acestora.

Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” începe publicarea acestui proiect, pentru a oferi posibilitatea expunerii asupra modificărilor propuse tuturor persoanelor interesate.
Detalii