Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

27
01 2020
4

SNCSP: elaborarea și implementarea treptată

Implementarea treptată a standardelor de contabilitate este mai eficientă decât implementarea integrală. Prin urmare, este necesar să se elaboreze toate standardele, iar aprobarea și implementarea acestora să se efectueze treptat, în conformitate cu prioritățile stabilite, asigurând dezvoltarea sistemelor informaționale aferente și instruirea contabililor din sectorul public. Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) va examina și va stabili ordinea și perioada de aprobare și implementare a acestora, se constată în modificările și completările Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.159.
Detalii
23
01 2020
457

Ministerul Finanțelor a informat primarii despre modificările la Legea salarizării și Legea finanțelor publice locale

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța și Secretarul de stat Tatiana Ivanicichina au participat ieri, 22 ianuarie 2020, la întâlnirea cu primarii din toată țara, organizată de Guvernul Republicii Moldova.

În discursul său, Secretarul de stat, dna Tatiana Ivanicichina a prezentat reprezentaților autorităților publice locale rezultatele după primul an de implementare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, menționând că până în prezent circa 90% din angajați din acest sector au beneficiat de majorări salariale: „Este un sistem care elimină elementele discriminatorii în stabilirea salariilor pentru funcții cu încărcătură similară și reduce discrepanța între cel mai jos și mai mare salariu. De asemenea, această lege oferă perspectivă și garantează majorarea anuală a salariilor, precum și stabilește un sistem motivant pentru tinerii angajați”.
Detalii
22
01 2020
149

Ministerul Finanţelor a iniţiat elaborarea obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021

Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea obiectivelor de politici bugetare și fiscale pentru anul 2021, a măsurilor și acțiunilor ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, precum și perfecționarea administrării fiscale, invitând în acest context autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanții mediului de afaceri, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate să prezinte propuneri şi sugestii.
Detalii
21
01 2020
1286

Внесены изменения в некоторые типовые формуляры отчетности

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. был опубликован Приказ №5 Министерства финансов от 10 января текущего года о внесении изменений и дополнений в ряд действующих приказов. Все утвержденные в нем поправки применяются к декларируемым налоговым периодам, начиная с 2020 г. Изменения, в частности, коснулись шести типовых формуляров декларации о подоходном налоге для различных категорий налогоплательщиков: VEN12, CET18, NER17, ONG17, DAJ17 и DASS19.

По всему тексту приказа МФ № 153 от 22 декабря 2017 г. об утверждении типового формуляра Декларация о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (VEN12)слово «износ» заменено словом «амортизация»; из строк 0206 и 03020 Приложения №1 исключена отсылка на ч. (2) ст.27 НК, а из наименования показателя строки 03013 исключена отсылка на ч. (6) ст.27 НК.
Detalii
21
01 2020
226

Новые правила отчетности деятельности внутреннего аудита в публичном секторе

Министерство финансов опубликовало в «Официальном мониторе» от 17 января 2020 г. новый Регламент об отчетности деятельности внутреннего аудита в публичном секторе (Регламент), разработанный на основании ст. 28 Закона о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010. Одновременно с его вступлением в силу (дата публикации), утратил силу одноименный документ, утвержденный приказом МФ №113/2011.

Регламент устанавливает форму, порядок, а также сроки составления и представления Отчета о деятельности внутреннего аудита (Отчет).
Detalii
20
01 2020
178

«Prima casă»: размер комиссии за гарантию не изменился

Минфин установил комиссию за гарантию в размере 0,5% годовых от остатка государственной гарантии, которая будет применяться в течение 2020-2021 гг. по кредитам, гарантированным государством в рамках государственной программы «Первый дом» («Prima casă»). Соответствующий приказ Минфина опубликован в «Monitorul Oficial» и вступил в силу 17 января 2020 г. По сравнению с прошлым годом, размер комиссии за гарантию не изменился.

Также предусмотрено, что финансирующий банк должен перечислять ежеквартально, в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала, комиссию за гарантию на счет Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). До сих пор банкам необходимо было осуществить этот перевод до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Detalii
20
01 2020
209

Новое в Положении об администрировании бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. опубликована новая редакция Положения об администрировании бюджетной классификации и все связанные с ним приложения, согласно приказу МФ №187 от 31.12.2019 г.

В обновленном документе уточняются правила изменения бюджетной классификации в процессе разработки бюджета на следующий год; определен порядок внесения изменений организационной классификации на местном уровне; скорректирован порядок аннулирования кодов. Кроме того, увеличилось число приложений к приказу: введен новый бланк №8 «Бланк о признании организационной классификации недействительной».
Detalii
20
01 2020
562

Правила бухучета в индивидуальных кабинетах семейных врачей

Методические указания по бухгалтерскому учету в индивидуальных кабинетах семейных врачей (Методические указания) вступили в силу 17 января 2020 г. Документ разработан на основании Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 г. (Закон № 287/2017), Закона об охране здоровья №411/1995 (Закон №411/1995) и Налогового кодекса (НК).

Опубликованные Методические указания, как уточняется в документе, распространяются на семейных врачей – физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (физическое лицо) и применяющих кассовый метод.
Detalii
17
01 2020
1316

Analiza politicii fiscale și vamale, în prima ediție a revistei din acest an

Permiterea spre deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei al căror termen de prescripție a expirat, deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru orice plăți efectuate în folosul angajatului, extinderea, cu un an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri, implementarea declarației pe termen lung a furnizorului și alte măsuri noi de ordin fiscal vor fi implementate în anul curent.
Detalii
11
01 2020
610

Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie, aprobat

Ministerul Finanțelor a aprobat formularul borderoului de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, precum și Instrucțiunea privind modul de completare al borderoului. Ordinul MF nr.3 din 2 ianuarie 2020 a fost publicat în MO din 10 ianuarie curent.

Amintim că, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2020, Codul fiscal a fost suplinit cu capitolul 103Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.
Detalii