Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

31
03 2020
259

Atenuarea riscurilor șomajului tehnic

Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Banca Națională au creat, pe data de 30 martie, un Task Force Grup pentru consultarea setului de măsuri privind atenuarea impactului negativ al crizei pandemice asupra economiei naționale.

În cadrul unei conferințe video, reprezentanții acestor instituții au optat pentru un plan de acțiuni consolidat, care să fie structurat pe termen scurt, mediu și lung și care să includă politici de intervenție atât imediate, cât și pentru perioada post-criză pe trei componente de bază: politici monetare, fiscale și structurale.
Detalii
31
03 2020
226

Изменения в бюджетной классификации

В Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации» внесены изменения и дополнения. Соответствующий приказ минфина опубликован 27 марта 2020 г. в МО.

В частности, три новых кода внесены в Классификацию программ по видам деятельности (Приложение №8):

00500 Деятельность аэропортов;

70301 Проект «Консолидация инфраструктуры водоснабжения и канализации в сельской местности с акцентом на безопасное удаление сточных вод из города Кантемир»;
Detalii
27
03 2020
129

Programul guvernamental „Prima Casă” are 4205 beneficiari

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4205 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci constituie 2,1 miliarde lei, iar valoarea garanțiilor active este de 1,052 miliarde lei.

Din 4205 beneficiari 2954 sunt familii, iar 1251 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 606 persoane beneficiază de compensații de la bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1537 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 311 – în cadrul programului Prima Casă 4.
Detalii
26
03 2020
122

Ministerul Finanțelor a deschis conturi bancare pentru donații destinate combaterii COVID-19

Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea coronavirsului (COVID-19). Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare în acest sens, în lei moldovenești, precum în dolari americani și euro.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

În lei moldovenești:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD29TRPAAA144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Detalii
26
03 2020
172

Ministerul Finanțelor va aloca 36 mil. lei pentru procurarea echipamentelor de protecție

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezervă al Guvernului 36,028 mil. lei către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție cu scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, banii sunt alocați pentru procurarea a 200 mii ecrane de protecție și 500 mii respiratoare: „Contractul de achiziție publică va fi atribuit de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în conformitate cu punctul 23 din Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, a Comisiei pentru Situații Excepționale”.
Detalii
23
03 2020
394

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

В «Monitorul Oficial» 20 марта был опубликован и вступил в силу Приказ Министерства финансов об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/бюджетных учреждений, утвержденных Приказом № 216 от 28 декабря 2015 г.


Так, в группе счетов 141 «Налоги на собственность» в новой редакции изложено наименование субсчета второго уровня 141541 «Компенсация за концессию активов и земельных участков»:
Detalii
23
03 2020
201

Regulile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului

Proiectul hotărârii Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice ale acestuia în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ a fost elaborat de Ministerul Justiției și a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Acordarea și retragerea permisiunii se va efectua în baza a două regulamente, care sunt parte componentă a proiectului. Documentul prevede că cererile privind eliberarea permisiunii se vor depune la Instituția publică Agenția Servicii Publice, iar deciziile se vor aproba de către o Comisie specială.
Detalii
23
03 2020
159

Электронные платформы госзакупок не будут платить за использование MPass и MSign

Министерство финансов подготовило проект поправок в Технический концепт Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр государственных закупок» (MTender). Проект предусматривает освобождение владельцев электронных платформ госзакупок от платы за использование правительственной электронной услуги аутентификации и контроля доступа (MPass) и интегрированной правительственной электронной услуги подписи (MSign) в рамках информационной системы (MTender).

Согласно поправкам в cт.10 Технического концепта, освобождение коснется процедур по госзакупкам, инициированным в соответствии с Законом о госзакупках и Положением о госзакупках небольшой стоимости.
Detalii
20
03 2020
3567

Ordinul cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-399, art.319),

ORDON:1. Se aprobă formularul tipizat ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (forma SIMM20), conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.
Detalii
20
03 2020
800

Новые коды в бюджетной классификации

Сегодня, 20 марта 2020 г., в «Мониторул Офичиал» опубликован и вступил в силу Приказ №39 Министерства финансов oб изменении бюджетной классификации. Таким образом, ведомство внесло изменения и дополнения в описание некоторых кодов, ввело новые и дало их описание. Помимо этого, в экономической классификации и методологии по ее применению также появились новые коды.

С документом можно ознакомиться ниже.


ПРИКАЗ
oб изменении бюджетной классификации


Detalii