Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

23
10 2019
664

Creșteri salariale pentru majoritatea bugetarilor

Proiectul Legii bugetului pentru anul 2020 prevede creștere de salariu între 6-10 % pentru majoritatea angajaților din instituțiile de stat. În plus, pentru unele categorii de bugetari retribuția ar putea crește cu până la 1500 – 2000 de lei lunar. Propunerile au fost discutate în cadrul unei consultări publice privind politica salarială pentru anul 2020 și pe termen mediu (2021-2022). Evenimentul a fost organizat de Ministerul Finanțelor și a întrunit reprezentanți ai sindicatelor și autorităților publice centrale.

Ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a anunțat că proiectul prevede corectarea unor inegalități în nivelul de salarizare pentru anumite categorii de angajați, inclusiv a celor din APL, din domeniul educației, din instituțiile penitenciare, din domeniul apărării etc.
Detalii
22
10 2019
86

Creșterea finanțării pentru RM, pusă în discuție la ședințele anuale ale FMI și Grupului Băncii Mondiale

Derularea programului cu Fondul Monetar Internațional și perspectivele pentru un nou program, axat pe prioritățile Guvernului, au fost discutate de delegația oficială a Republicii Moldova în cadrul şedinţelor anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Grupului Băncii Mondiale, care s-au desfăşurat în perioada 14-20 octombrie 2019, la Washington. Țara noastră a fost reprezentată la aceste evenimente de ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, și guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Octavian Armașu.
Detalii
21
10 2019
206

В План счетов введена Плата за выдачу предварительного индивидуального налогового решения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, из документа исключен субсчет второго уровня 114631 — Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова («виньетка»). Это наименование предоставлено субсчету второго уровня 114638. Также исключены счет 2630, субсчет первого уровня 23600 и субсчет второго уровня 263000.
Detalii
21
10 2019
95

Specialiști din sistemul finanțelor publice instruiți de CTIF și Ministerul Finanțelor

Săptămâna trecută au fost finalizate încă două cursuri de instruire pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice organizate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor. Primul curs cu genericul”Introducere în finanțe publice” a întrunit specialiști din cadrul autorităților publice centrale și locale, iar al doilea, dedicat executării bugetului în autoritățile publice de nivel central și local – specialiști începători din cadrul acestor autorități.

Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Viorelia Lazăr, a subliniat importanța și utilitatea instruirilor și i-a îndemnat pe participanții la cursuri să preia cele mai bune practici prezentate în cadrul acestui curs și să le aplice în activitatea profesională.
Detalii
21
10 2019
176

В План счетов бюджетного учета внесены изменения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, в План счетов бухучета в бюджетной системе внесены шесть новых субсчетов второго уровня:

143118 – Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров;
Detalii
18
10 2019
181

Изменения в бюджетной классификации

Сегодня, 18 октября, в «Monitorul oficial» опубликован приказ Министерства финансов об изменении бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина №28 от 24 декабря 2015 г.

В частности, в приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» внесен новый код:

70273 Проект «Деятельность USAID – Лидер – Устойчивое развитие региона».

Приказ вступил в силу 26 сентября 2019 г.
18
10 2019
154

Изменения в Классификаторе экономических кодов

Минфин внес ряд изменений и дополнений в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «0 порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства Финансов в 2018 году», чтобы отразить все предпринятые изменения, внесенные в бюджетную классификацию.

Так, Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета (приложение №1 к приказу) дополнен позицией 143118Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров.

Этот же код внесен в раздел «Основные изменения в администрировании доходов бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет в 2019 году».
Detalii
17
10 2019
902

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi calculată lunar

Metoda de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi modificată prin trecerea de la calculul amortizării lunare la cea anuală, proporțional perioadei de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
Detalii
17
10 2019
128

Achizițiile în sectorul energetic, al apei, transporturilor și serviciilor poștale

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul legii privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale care transpune parțial în legislația națională Directivele Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele date și celor ce țin de pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.
Detalii
17
10 2019
1734

Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice noul Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale (în continuare – Regulament). În continuare urmează să analizăm principalele modificări propuse la Regulament care au drept scop să aducă claritate și simplitate în procesul de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale.

În rezultatul ultimelor modificări și completări operate la Codul fiscal nr.1163/1997 (CF), prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, amortizarea urmând a fi calculată pentru fiecare obiect separat, prin utilizarea metodei liniare, s-a impus necesitatea elaborării unui nou sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale. Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale vine să simplifice metodologia de calcul și, totodată, să faciliteze munca contabililor.
Detalii