Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

26
03 2018
5

Propuneri de modificări la salarizarea funcționarilor publici

Pentru funcționarii publici, a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfârșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul respectiv, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care vine cu modificarea și completarea mai multor acte legislative, cu scopul de a ajusta cadrul normativ.
Detalii
23
03 2018
547

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
21
03 2018
1510

Programul „Prima casă”, lansat

Începând de luni, 26 martie 2018, persoanele care doresc să beneficieze de o locuință prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” și care întrunesc toate condițiile de eligibilitate, pot depune dosarul la instituțiile finanțatoare, ceea ce înseamnă că Programul devine funcțional. Informația a fost oferită de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței de lansare a proiectului.

Viitorul este acasă

Acesta este sloganul programului, iar în acest context, ministrul Finanțelor a remarcat că proiectul vine în susținerea familiilor tinere pentru obținerea unei locuințe aici, în Republica Moldova.
Detalii
20
03 2018
77

Долги Молдовы перед двусторонними кредиторами возросли на $104 мил

Согласно данным Минфина, рост общей задолженности нашей страны в прошлом году перед двусторонними кредиторами был обусловлен преимущественно получением новых кредитов от Румынии, которая является сейчас крупнейшим двусторонним кредитором нашей страны с долей 48,3% от общего объема.

В 2017 г. двусторонний долг Молдовы перед Румынией вырос в 2,6 раза – с $65,41 млн на конец 2016 г. до $171,4 млн на конец 2017 г. в результате получения от Румынии в феврале и сентябре 2017 г. второго и третьего траншей льготного кредита для поддержки дефицита госбюджета Молдовы в сумме 50 млн и 40 млн евро из общего займа в 150 млн евро.
Detalii
20
03 2018
160

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
19
03 2018
1343

Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit, modificat

Modelele formularelor dărilor de seamă prin care se declară obligațiile aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată, informația ce confirmă veniturile achitate în folosul contribuabililor și impozitul pe venit reținut, precum și modul de completare a acestora vor fi aprobate de către Ministerul Finanțelor.

Hotărârea Guvernului prin care au fost operate modificări la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate sau efectuare de lucrări a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 martie.
Detalii
19
03 2018
1122

Дополнительные условия для изменения срока погашения налоговых обязательств

Налогоплательщик имеет право на изменение срока погашения налоговых обязательств в случае временного отсутствия финансовых средств и при условии, что он не находится в процессе несостоятельности или роспуска, а данный факт будет подтвержден документом Агентства государственных услуг.

Это положение введено в действие Приказом №55 Министерства финансов РМ от 2 марта 2018 г., который вступил в силу после опубликования 16 марта в «Monitorul Oficial».
Detalii
16
03 2018
104

Обновлен состав Совета по стандартам бухучета в публичном секторе

Министерство финансов утвердило новый персональный состав Совета по стандартам бухучета в публичном секторе. Изменения, внесенные в Приказ № 202 от 17 декабря 2015 г. «Об утверждении Совета по стандартам бухгалтерского учета в публичном секторе», опубликованы сегодня, 16 марта, в «Monitorul Оficial».

Кроме того, внесены некоторые редакционные изменения. Например, предусмотрено, что председателем Совета является генеральный госсекретарь Министерства финансов. В названии, а также по всему тексту приказа словосочетание «стандарты бухгалтерского учета в публичном секторе» заменены на «Национальные стандарты бухгалтерского учета в публичном секторе».
Detalii
15
03 2018
213

Proiectul Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale

Proiectul ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal a fost publicat pe pagina web a autorităţii.

Articolul indicat a fost modificat prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 şi prevede că se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală la plăţile reglementate de CF.
Detalii
14
03 2018
666

Порядок возмещения переплаты по экологическому сбору

В «Официальном мониторе» № 77–83 (6472–6478) от 9 марта 2018 г. Министерство финансов опубликовало Положение о возмещении/компенсации излишне уплаченных сумм сбора за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда.

Документ определяет порядок возмещения сумм сбора за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, вследствие изменения метода и порядка определения соответствующего сбора и применения освобождения от обязанности его расчета и уплаты согласно положениям Закона № 313 от 22.12.2017 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о плате за загрязнение окружающей среды № 1540/1998.
Detalii