Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

30
09 2020
98

Comitetele sectoriale ale CCI vin cu propuneri ce țin de politica fiscală și vamală pentru anul 2021

Asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice, consolidarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice și susținerea mediului de afaceri sunt prioritățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021.
 
Astăzi, 30 septembrie 2020, în cadrul ședinței comune a comitetelor sectoriale ale Camerei de Comerț și Industrie, secretarul Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, a prezentat principalele subiecte discutate în cadrul întâlnirilor organizate în contextul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021 cu asociațiile de business.

Detalii
01
10 2020
66

Сроки применения некоторых мер периода ЧП в здравоохранении будут продлены

Министерство финансов инициировало поправки в Закон №69 об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и предлагает расширить срок применения некоторых мер, введенных с 15 мая 2020 г., еще на один месяц. Проект был рассмотрен в ходе заседания правительства 30 сентября.
 
Это связано с тем, что с 1 октября 2020 г. вступает в силу новое решение  Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, которым отменяется решение №10 от 15 мая. Соответственно, все меры, применяемые Законом №69, прекратят действовать.
Detalii
28
09 2020
76

Prin intermediul Programului ”Prima Casă” au fost procurate 4995 locuințe

Ministerul Finanțelor informează că prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4995 locuințe. Totodată, alte 9 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,51 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,25 mld. lei.

 

Din 4995 beneficiari, 3439 sunt familii, iar 1556 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 732 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1889– în cadrul programului Prima Casă 3, 444 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 2 – în cadrul programului Prima Casă 5.

 

Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 24,08 milioane lei. Astfel, în cadrul programului Prima Casă 2 au fost acordate compensații din bugetul de stat în valoare totală de 6,72 milioane lei, în cadrul programului Prima Casă 3 – 15,58 milioane lei, iar în cadrul programului Prima Casă 4 – 1,77 milioane lei.

 

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,19 m2, iar valoarea medie a locuințelor procurate este de 598,77 mii lei.

 

Din numărul total de locuințe procurate, 4674 sunt amplasate în zonele urbane, iar 321 - în zonele rurale. 4587 locuințe procurate sunt apartamente, iar 408 - case de locuit individuale.

 

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.


Detalii
25
09 2020
304

Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, discutate cu asociațiile de business

Ministerul Finanțelor a prezentat principalele măsuri de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, în cadrul unei ședințe online cu participarea reprezentanților Asociației Business-ului European, Asociației Investitorilor Străini și Camerei de Comerț Americane din Moldova.

În debutul evenimentului, Vicepremierul Serghei Pușcuța a salutat prezența reprezentanților mediului de afaceri și interesul manifestat pentru subiectele puse în discuție: „Ministerul Finanțelor a elaborat anumite repere pentru politica fiscală și vamală pentru anul 2021 și suntem la etapa definitivării acestor măsuri. Pentru noi sunt importante opiniile și recomandările Dvs, pentru ca documentul final să fie unul consolidat și să reflecte cât mai bine situația actuală”.


Detalii
25
09 2020
124

Ministerul Finanțelor a deschis un cont pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale

Ministerul Finanțelor a deschis un cont pentru colectarea fondurilor sub formă de donație pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, devastată în urma incendiului din data de 24 septembrie 2020.

 

Donațiile pot fi făcute în lei moldovenești, precum în dolari americani și euro.

 

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:
  1) În lei moldoveneşti

 


Detalii
23
09 2020
274

Măsurile bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale au intrat în vigoare

Ministerul Finanțelor informează că măsurile bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale au intrat în vigoare. În Monitorul Oficial de astăzi, 23 septembrie, a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 176/2020, precum și Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118/2020 privind modificarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 și a Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. Aceste măsuri sunt orientate către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020.

Detalii
21
09 2020
164

Politica fiscală și vamală. Primele discuții

Ministerul Finanțelor comunică că Vicepremierul Serghei Pușcuța și Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, au avut o întrevedere cu membrii Asociației Investitorilor Străini. Subiectele de discuție au vizat propunerile privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, prevederile noului Cod Vamal, modificările inițiate la Catalogul Mijloacelor Fixe, etapa implementării monitorizării electronice a vânzărilor, precum și alte subiecte de actualitate.
 
Conducerea Ministerului Finanțelor a exprimat deschidere față de mediul de afaceri în vederea identificării priorităților pentru continuarea colaborării comune. De asemenea, Vicepremierul Serghei Pușcuța a îndemnat reprezentanții mediului de afaceri să participe activ la elaborarea, expertizarea și implementarea propunerilor de politică fiscală și vamală.

Detalii
17
09 2020
377

Auditul intern în sectorul public. Norme noi

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public (Norme), care prevede și abrogarea, odată cu intrarea în vigoare a proiectului, a Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
 
Documentul a fost elaborat în scopul revizuirii și reproiectării integrale a Normelor de audit intern, eficientizării și simplificării acestora, precum și în scopul actualizării acestora conform ultimelor tendințe și evoluții în domeniul dat. Suplimentar, prin acest proiect se urmărește reglementarea doar a obligațiilor persoanelor care desfășoară activitate de audit intern și a cerințelor minime față de activitatea în domeniu.

Detalii
17
09 2020
251

Subvenționarea CAS pentru deținătorii patentei de întreprinzător

Regulamentul privind subvenţionarea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru persoanele fizice indicate la poziţiile 1.7 şi 1.8 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale aferente perioadei sistării activităţii în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM (în continuare – Regulament) a fost modificat. Ordinul nr.111 al Ministerului Finanțelor din 1 septembrie 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr. 86/2020  a fost publicat în MO și a intrat în vigoare la 11 septembrie curent.
 
Conform documentului, pct.8 din Regulament este completat cu prevederea conform căreia titularii patentei de întreprinzători de la pozițiile 2.9 și 2.10 din Anexa nr.2 la același Regulament
Detalii
15
09 2020
147

„Prima casă”: valoarea garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei

Deja 4903 locuințe au fost procurate prin intermediul Programului guvernamental „Prima casă” (4589 sunt amplasate în zonele urbane, iar 314 - în zonele rurale), iar alte 14 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens, anunță Ministerul Finanțelor. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,4 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei.
 
Din totalul beneficiarilor, 3381 sunt familii, iar 1522 – tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 708 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului „Prima casă 2”, 1857–
Detalii