Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

22
09 2018
43

Potenţialii auditori vor susţine examenul pe 27 septembrie

Ministerul Finanţelor comunică că examenul de calificare privind conferirea calităţii de auditor pentru auditul general va avea loc pe data de 27 septembrie 2018, ora 08.30, în sala mare a Ministerului Finanţelor, et. 4.

Autoritatea mai aminteşte că, conform pct. 36 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit,
Detalii
24
09 2018
4

Taxe pentru taxi. Un nou formular tipizat

Începând cu 1 octombrie 2018 urmează a fi aplicat un regim special de impunere pentru angajații conducători auto din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care reglementat de art. 881 din Codul Fiscal (CF).

Potrivit prevederilor, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care plătesc conducătorului auto angajat (ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi) salariu, sunt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar din venitul ce nu depășește 10 mii lei pe lună pentru fiecare angajat. Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită de 10 mii de lei se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88 din CF, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15 din CF.
Detalii
21
09 2018
2498

Изменения и дополнения в Форме IPC18

Инструкция о порядке заполнения Информации об установлении социальных прав в государственной системе социального страхования опубликована сегодня, 21 сентября 2018 г., в Мониторул Офичиал. Документ является приложением № 4 к Приказу Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. об утверждении типового формуляра (Форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке заполнения данного формуляра, который изменен Приказом Министерства финансов №152 от 12 сентября 2018 г.
Detalii
20
09 2018
98

Optimizarea procesului de autorizare a contractării datoriei de către UAT

Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale urmează să examineze cel puțin trei oferte ale creditorilor potențiali în scopul contractării datoriei/ acordării garanţiilor pentru împrumuturi interne.

Prevederea se conține într-un proiect de Hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.
Detalii
20
09 2018
138

MTender: acreditarea platformelor electronice de achiziții

Proiectul regulamentului ce stabilește condițiile și procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții (PEA) în cadrul MTender, inclusiv condițiile și procedura de acreditare și sistare a acreditării, dar și atribuțiile Comisiei de acreditare a PEA este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Conform documentului, în componența Comisiei, care reprezintă un organ colectiv cu statut permanent, abilitat cu funcția de luare a deciziilor privind acreditarea PEA, va fi inclus un secretar de stat al Ministerului Finanțelor, care va avea funcția de președinte al Comisiei.
Detalii
19
09 2018
91

Elaborarea și prezentarea proiectelor bugetelor locale

Reprezentanții direcțiilor raionale de finanțe au fost familiarizați, în cadrul ședinței de lucru desfăşurate la Ministerul Finanţelor ieri, 18 septembrie, cu particularitățile elaborării și prezentării proiectelor de bugete locale pentru 2019 și a estimărilor pe 2020-2021, a proiectului bugetului la compartimentul venituri, estimarea cheltuielilor de personal și împrumuturi. Alte particularități au vizat planificarea cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor de învățământ, cultură și pentru compartimentul protecția socială.

Participanții au exprimat unele îngrijorări ce ţin de posibila diminuare a încasărilor la bugetele locale în urma reformei fiscale din anul curent. În replică, Ion Chicu, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, a menționat că practica demonstrează că, dimpotrivă, relaxarea fiscală duce la majorarea încasărilor.
Detalii
19
09 2018
86

Concursul pentru suplinirea Comitetului de supraveghere a auditului, prelungit

Ministerul Finanțelor prelungește concursul pentru selectarea reprezentanților mediului de afaceri întru asigurarea procesului de constituire a primei componențe a Comitetului de supraveghere a auditului.

Condițiile privind participarea la concurs

Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:
Detalii
17
09 2018
326

Изменения в бюджетной классификации

В «МО» от 14 сентября 2018 г. опубликованы изменения и дополнения в Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации».

Так, в классификации программ/виды деятельности (приложение №8) внесен новый код: «70236Проект «Указательные знаки туристических объектов».

В новой редакции изложено описание некоторых статей и кодов. В частности, статья «310000 Основные средства» изложена в новой редакции:
Detalii
17
09 2018
1316

Formularul CET18 și Regulamentul privind modul de completare a acestuia, publicate

Ministerul Finanțelor a aprobat, prin Ordinul nr.150 din 5 septembrie 2018, formularul CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Regulamentul privind modul de completare a acesteia. În document este stipulat că „prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018”.

Conform Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), dreptul de a prezenta Declarația îl au toţi contribuabilii.
Detalii
13
09 2018
119

Guvernarea deschisă. Plan de acţiuni

Autoritățile își doresc să sporească transparența activității entităților economice cu capital de stat prin publicarea de către Ministerul Finanțelor a informației privind rezultatele monitoringului financiar anual al activității economico-financiare a entităților cu capital majoritar de stat.

Acțiunea este prevăzută în proiectul Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020, propus spre consultare de Cancelaria de Stat.
Detalii