Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

16
12 2019
7

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» опубликован приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ министерства финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации». Документ вступил в силу 3 декабря 2019 г.

Так, в классификации программ по видам деятельности (приложение №8 бюджетной классификации) внесено пять новых кодов:
00497 – Обеспечение права на пенсию пережившим супругам в случае смерти застрахованного;
Detalii
12
12 2019
174

Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

Procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se va efectua conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărâre de Guvern miercuri, 11 decembrie. Autorii documentului din cadrul Ministerului Finanțelor menționează că elaborarea acestuia a fost condiționată de intrarea în vigoare, la data de 1 aprilie 2019, a Codului administrativ, care introduce o inovație în legislația națională şi anume executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public.
Detalii
12
12 2019
94

Turcia susține Guvernul Republicii Moldova în implementarea programelor de modernizare a țării

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a avut o întrevedere cu Excelența sa, Ambasadorul Republicii Turcia, Gürol Sökmensüer. Cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al relațiilor moldo-turce, precum și căile de impulsionare ale acestora prin inițierea unor noi parteneriate în diferite domenii de cooperare.
Detalii
12
12 2019
86

Ministerul Finanțelor va aloca 327,4 mii lei pentru persoanele supuse represiunilor politice

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 327441 lei autorităților publice locale pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Din suma totală, 217842 lei constituie suma necesară pentru plata persoanelor cărora le-a fost stabilită compensația respectivă în baza deciziei comisiei speciale din raioanele Briceni și Râșcani, iar 109599 lei pentru plata titlurilor executorii din raioanele Edineț și Dondușeni.
Detalii
11
12 2019
55

Republica Belarus este dispusă să ofere credite preferențiale Republicii Moldova pentru implementarea mai multor proiecte importante

Vicepremierul Serghei Pușcuța a avut astăzi o întrevedere cu Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Belarus, Serghei Ciciuc. Cei doi oficiali au discutat despre situația social-economică a țării, dinamica relațiilor bilaterale, precum și despre posibilitatea implementării unor proiecte importante în domenii-cheie pentru Republica Moldova.
Detalii
10
12 2019
114

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 3744 locuințe

De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul Programului au fost procurate 3744 locuințe.

Astfel, suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 1.873.217.781,86 lei, iar suma totală a garanțiilor — 936.608.890,93 lei.

Din 3744 de beneficiari, 2629 sunt familii, iar 1115 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani.
Detalii
11
12 2019
243

Ce proiecte vor beneficia de facilități fiscale

Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole, Accesul la Justiție în Moldova, Infrastructura digitală pentru antreprenoriat social rural, Suport pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova, precum și o serie de alte proiecte de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare vor beneficia de facilități fiscale.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
09
12 2019
181

Сергей Пушкуца: «Для нас важно отношение предпринимателей к деятельности по сбору налогов и платежей»

Объем доходов государственного бюджета Молдовы составил в январе-октябре текущего года почти 32,2 млрд леев, превысив результат аналогичного периода 2018 г. на 7,6%. По оценкам Министерства финансов, данных показателей удалось достичь благодаря росту общих доходов госбюджета на 8,3%.

По официальным данным, за анализируемый период Государственная налоговая служба добилась повышения объема сборов на 3,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и обеспечила доходы в бюджет в размере 14,1 млрд леев.
Detalii
06
12 2019
124

Circa 130 de tineri antreprenori au beneficiat de credite cu rata dobânzii redusă, oferite în cadrul unui program inițiat de Ministerul Finanțelor

Programul ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat la inițiativa Ministerului Finanțelor, are deja 130 de beneficiari și s-a extins în 28 de raioane ale țării. După 10 luni de activitate, suma creditelor acordate tinerilor antreprenori este de 85,3 milioane de lei.

Majoritatea beneficiarilor au investit acești bani în procurarea tehnicii agricole, echipamente pentru sisteme de irigare de scară mică, îngrășăminte minerale, utilarea camerelor frigorifice, sere, material săditor, semințe, conectare la rețele electrice și apeduct, utilaje de fabricare a mobilei, etc.
Detalii
06
12 2019
436

Проект налогово-бюджетной политики на 2020 г. принят в первом чтении

Парламент на заседании 5 декабря принял в первом чтении проект налоговой и таможенной политики на следующий год. Документ предполагает внесение ряда поправок в Налоговый кодекс и законы о применении некоторых разделов НК, Таможенный кодекс, Закон о таможенном тарифе, Закон о государственной системе социального страхования, Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов в фонд обязательного медстрахования.

Вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, представляя документ депутатам, отметил, что в 2020 г. планируется сохранить ставки подоходного налога для физических лиц и юридических на уровне 12%,
Detalii