29
06 2021
304

Achiziții sectoriale: formulare noi pentru autoritățile contractante

Ținând cont de faptul că la 26 iunie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020), Agenția Achiziții Publice comunică despre elaborarea unui șir de documente-model ce se referă la desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale:
 
  • Anunțul de intenții
  • Anunțul de participare
  • Darea de seamă
  • Anunțul de atribuire a contractului
  • Darea de seama privind modificarea contractului
  • Anunțul privind modificarea contractului
  • Formularul de prezentare a informației privind contractele de achiziții sectoriale atribuite de către entitățile contractante în conformitate cu excepțiile la Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.
 
Toate documentele-model enumerate supra pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții sectoriale.
 
Respectiv, AAP solicită entităților contractante, care desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, să consulte rubrica și să utilizeze documentele-model indicate.
 
În cazul în care apar întrebări la subiectul dat, acestea pot fi adresate la numărul de telefon 022 820 729 sau la email: helpdesk@tender.gov.md.


via | tender.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.