08
06 2016
857

Acord de colaborare pentru siguranța alimentelor, încheiat în premieră între vamă și ANSA

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Gheorghe Gaberi, Director General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au semnat, în premieră, un Acord de colaborare cu privire la controlul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar care traversează frontiera vamală. Acordul prevede modul de colaborare dintre cele două instituții în procesul controlului de stat la introducerea, scoaterea și tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar, inclusiv în procesul certificării originii preferențiale a mărfurilor. Conform stipulărilor documentului încheiat, autoritățile menționate vor efectua schimburi de informații privind domeniile de referință, precum și se vor notifica reciproc referitor la eventualele modificări ale cadrului legal sau a procedurilor tehnologice. Tot în baza respectivului Acord, Serviciul Vamal va acorda asistența necesară privind instruirea inspectorilor ANSA referitor la utilizarea modulelor specializate ale sistemelor informaționale din gestiune. Totodată, părțile au convenit asupra organizării unor ședințe trimestriale în vederea evaluării stadiilor de implementare a fiecăreia dintre prevederile acordului încheiat. În cadrul discursului său, Vitalie Vrabie a precizat importanța respectivului Acord, implementarea căruia va spori semnificativ gradul de securizare a mărfurilor supuse acestui tip de control. În replică, Directorul General al ANSA și-a exprimat certitudinea că documentul dat va consolida conlucrarea comună dintre cele două autorități, fapt extrem de important pentru siguranța alimentelor și protejarea consumatorilor din Republica Moldova.

via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.