05
05 2017
736

Acordul privind coridorul internațional de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Caspică va fi semnat şi de Moldova

Guvernul a decis inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind coridorul internațional de transport Marea Baltică — Marea Neagră — Marea Caspică.

În acest sens, a fost aprobată componența nominală a delegaţiei, conduse de Sergiu Bucătaru, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, împuternicită să negocieze proiectul Acordului, iar la încheierea negocierilor, conducătorul delegației va parafa textul Acordului.

Documentul, potrivit proiectului, constituie o continuare logică a Acordului cu privire la dezvoltarea transportului pe direcția Marea Baltică — Marea Neagră — Marea Caspică din 12 mai 2008, la care, prin decizia Guvernului RM din 6 decembrie 2012, Moldova a aderat.

Continuate vor fi și relațiile de colaborare a RM cu Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică (ODDE) GUAM, în special, în cadrul Programului GUAM-SUA privind facilitarea comerțului și transportului, asigurarea controlului vamal și grăniceresc, lupta cu terorismul, crima organizată și traficul de droguri.

Acordul își propune să asigure tranzitul mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova spre Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Caspică, să fortifice relațiile la nivel interguvernamental cu țările semnatare.

Proiectul Acordului, elaborat de Ucraina, va fi propus pentru negociere și semnare, în total, la 19 state, și anume: Republicii Islamice Afganistan, Republicii Letonia, Republicii Estonia, Republicii Lituania, Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Belarus, Republicii Polonia, Republicii Austria, Republicii Slovacia, Republicii Ungaria, Republicii Moldova, Republicii Azerbaidjan, Republicii Kazahstan, Republicii Turcia, Republicii Turkmenistan, Republicii Islamice Iran, Ucrainei şi Georgiei.

Printre obiectivele Acordului se înscriu dezvoltarea transportului multimodal, crearea centrelor logistice similare pentru organizarea procesului de transport pe acest coridor internațional de transport, promovarea unei politici tarifare eficiente, îmbunătățirea conexiunilor de transport.

Viceministru Sergiu Bucătaru a menționat că efectele Acordului vor fi benefice pentru toate țările semnatare. Va spori calitatea transportului pe direcția coridorului de trasport internațional Marea Baltică – Marea Neagră — Marea Caspică pe calea ferată, transportului rutier și celui naval, se va majora volumul mărfurilor transportate, se vor îmbunătăți condițiile de organizare a procesului de transport, securitatea și calitatea deservirii transportului. Statele semnatare vor interacționa din momentul formării serviciilor logistice complexe de transport.

Pentru a eficientiza operabilitatea, guvernelor statelor semnatare se propune instituirea, la nivel de guverne, a unor structuri specializate, precum ar fi Consiliul Coordonator pentru dezvoltarea transportului internațional, a unor comisii și grupuri de lucru, care vor analiza barierele apărute în dezvoltarea transportului prin coridorul internațional de transport nominalizat și vor veni cu propuneri de îmbunătățire a Acordului.

Acordul urmează a fi semnat pe o perioadă nedeterminată, iar fiecare țară semnatară va avea posibilitate să vină cu propuneri de îmbunătățire a prevederilor acestuia.

Acordul nu vine în nici un fel în contradicție cu politica Republicii Moldova de integrare europeană.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.