18
08 2016
861

Acordurile de finanţare a modernizării administraţiei fiscale au fost aprobate de Guvern

Acordul de finanţare dintre Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Acordul de împrumut dintre RM şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare al administraţiei fiscale au fost aprobate de Guvern. Acordul cu AIDA prevede contractarea unui împrumut în sumă de 5,3 mil. SDR (Drepturi Speciale de Tragere), iar Acordul cu BIRD – alocarea unui credit în sumă de $12,58 mil. Implementarea Proiectului nu necesită alocaţii financiare suplimentare din bugetul de stat, a menţionat viceministrul finanţelor, Veronica Vragaleva. Obiectivul acordurilor este de a contribui la îmbunătăţirea climatului de afaceri prin ridicarea calităţii serviciilor prestate contribuabililor, la continuarea reformelor instituţionale pentru un mediu favorabil de guvernare. La fel se pune sarcina fortificării capacităţilor de administrare fiscală şi colectare a veniturilor la bugetul public naţional, inclusiv prin sporirea gradului de conformare a contribuabililor. Proiectului de modernizare al administraţiei fiscale urmează a fi realiza pînă la 31 decembrie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.