05
09 2017
1898

Actele locale: acces on-line

În Monitorul Oficial din 1 septembrie curent a fost publicat Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor locale, care conține mecanismul de înregistrare, publicare, păstrare, evidență și vizualizare a actelor APL de nivelul întâi și al doilea pe platfoma informațională - Registrul de stat al actelor locale. Astfel, pe această platformă vor fi incluse toate actele emise de autorităţile locale începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului și punerii în funcțiune a Registrului, precum și actele autorităților APL de nivelul al doilea cu caracter normativ în vigoare, adoptate până la intrarea în vigoare a Legii nr.161 din 7 iulie 2016. Potrivit Regulamentului, posesor al Registrului va fi Cancelaria de Stat, care va fi obligată să asigure crearea și administrarea Registrului, să asigure accesul participanților la el, să monitorizeze modul de furnizare a informațiilor în baza de date a Registrului de către participanți, dar și modul de accesare și utilizare a informaţiilor din Registru în vederea identificării încălcărilor comise. Tot Cancelaria va aproba, după caz, instrucţiuni și ghiduri de utilizare a Registrului. În același timp, autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, în calitate de furnizori de date privind actele APL locale, vor asigura furnizarea informațiilor în baza de date a Registrului, păstrarea documentelor incluse în acesta, în original, până la predarea lor spre păstrare în arhivă, amenajarea locurilor de muncă autorizate cu echipament tehnic respectiv pentru utilizatorii Registrului etc. Documentul prevede că autoritățile vor prelucra doar datele strict necesare îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, cu asigurarea confidențialității și a tuturor măsurilor ce țin de protecția datelor cu caracter personal . În acest sens, autoritățile vor întreprinde toate acțiunile ca actele să nu fie distruse, modificate, blocate, copiate. Regulamentul mai stabilește obligațiile și pentru administratorul tehnic – Centrul de telecomunicații speciale, dar și pentru Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat. Menționăm că actele cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale și datele din fișa de evidență incluse în Registru constituie date publice şi pot fi accesate în regim de vizualizare, precum și pot fi transcrise gratuit, fără restricții, prin intermediul unui navigator Internet (browser web). Registrul va permite căutarea şi identificarea actelor administrative prin intermediul modulului de căutare, în funcție de caracteristicile specifice ale actului - autoritatea emitentă, numărul de evidență, data emiterii, tipul şi denumirea actului, domeniul de reglementare etc. Scopul Regulamentului constă în asigurarea transparenței procesului decizional al autorităților administrației publice locale și activiatatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în domeniul controlului administrativ de legalitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.