27
05 2019
1393

Activitatea profesională în sectorul justiției. Contabilitatea în partidă simplă

Modul de ţinere a contabilităţii şi de aplicare a standardelor de contabilitate stabilește că persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi birourile înfiinţate de acestea ţin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilităţii de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor. Notarii, avocații, executorii judecătorești, mediatorii și administratorii autorizați mai au un șir de întrebări cu privire la ținerea contabilității. La întrebările Dumneavoastră, noi avem răspunsuri. În nr. 2(50)) al P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” a fost publicat articolul „Indicații metodice - suport pentru ținerea contabilității de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”, elaborat de șeful adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului in sectorul corporativ de la Ministerul Finanțelor, Natalia Tonu, în care este oferită o scurtă retrospectivă a reglementărilor din domeniu, dar și recomandări practice. Persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției sunt obligate să întocmească documente primare, registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie. Aceste aspecte sunt descrise în Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2018. Indicațiile au fost elaborate în baza Legii contabilităţii şi a Codului fiscal, iar scopul acestora este stabilirea unor reguli clare, corecte și simple, cu respectarea principiilor generale ale contabilității, acestea fiind indispensabile ținerii conforme a evidențeide către orice entitate care cade sub incidența Legii nr.287. Dacă încă nu sunteți abonat al PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, aveți posibilitatea să intrați în posesia doar a acestui număr al (2(50)), pentru a vă ghida în activitatea cotidiană. Cum puteți procura revista? 1. O ridicați de la sediul publicației, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, of. 306, la prețul de 155 lei 2. Contactați-ne la numerele de telefon 022 822-028 sau 022 822-024. Operatorii noștri cu mult drag vă vor genera un cont de plată (165 lei), iar revista va fi livrată la adresa indicată de Dvs. Ce mai găsim în această ediție:Soluția fiscală individuală anticipată • Aspecte privind aplicarea TVA în cazul modificării regimului fiscal • Франчайзинг (франшиза): учет и налогообложение • Repartizarea unor servicii prestate de terți: soluții practice și Gestionarea și administrarea provizioanelor aferent reparațiilor curente a imobilizărilor corporale • Procedura de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale entităților cu capital de stat • Льготы – регулятор налоговой справедливости • Exportul de servicii în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională • Stingerea obligației fiscale a persoanei decedate sau dispărute. Cuprinsul integral al nr. 2(50) îl găsiți aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.