30
01 2014
1756

Activitatea administratorilor insolvabilității va fi reglementată de lege

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, proiectul Legii cu privire la administratorii autorizați, propus de Ministerul Justiției. Proiectul instituie un mecanism clar de activitate şi supraveghere a administratorilor insolvabilităţii. Inițiativa derivă din Planul de Acţiuni pentru realizarea Strategiei de reformă a justiţiei pentru anii 2011-2016. Conform acestui document, urmează a fi creat cadrul normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a administratorilor procedurii de insolvabilitate, precum şi consolidarea statutului administratorilor insolvabilităţii în vederea asigurării stabilităţii profesiei, creşterea integrităţii şi a profesionalismului acestora.
„Activitatea administratorilor nu a fost reglementată până acum. În martie 2013 a intrat în vigoare Legea insolvabilității, dar aceasta nu poate reglementa sub toate aspectele exercitarea profesiei de administrator în procedura de insolvabilitate. De aceea, pentru eficientizarea regimului de insolvență, este necesar de a adopta o lege distinctă care să instituie un mecanism clar de activitate a acestora",
a precizat ministrul Justiției Oleg Efrim. Astfel, principalele prevederi stipulate în proiectul de lege sunt:
  • determinarea clară şi fără rezerve a statutului administratorului autorizat;
  • reglementarea procedura de admitere în profesie fiind stabilite expres cerințele față de candidați precum și organul care va decide accederea în profesie, acesta fiind Comisia de autorizare și disciplină;
  • instituirea organului profesional al administratorilor, aprecierea statutului acestuia, scopurile, organizarea şi administrarea profesiei;
  • stabilirea organelor și a atribuțiilor acestora în ceea ce ține de supravegherea și controlul activității administratorului autorizat;
  • reglementarea instituţiilor suspendării și încetării activităţii administratorului autorizat;
  • responsabilizarea administratorilor prin stabilirea temeiurilor şi tipurilor de răspundere, sancţiunile şi modul de aplicare a acestora.
Finalitatea urmărită prin adoptarea proiectului Legii cu privire la administratorii autorizaţi este consolidarea calității actului de justiţie, economia, transparenţa şi claritatea efectuării acţiunilor în procedura de insolvabilitate şi dizolvare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual.

via gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.