15
09 2014
1859

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20141),2) Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 s-au cifrat la 204,3 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,2% mai puţin comparativ cu luna iulie 2013. În ianuarie-iulie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1376,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,7%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 857,9 mil. dolari SUA (62,3% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 5,5% faţă de ianuarie-iulie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,7%. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 518,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,7% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-iulie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 19,6%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 719,8 mil. dolari SUA (cu 18,7% mai mult faţă de ianuarie-iulie 2013), deţinînd o cotă de 52,3% în total exporturi (45,2% în ianuarie-iulie 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 33,3% (în ianuarie-iulie 2013– 39,8%), ce corespunde unei valori de 457,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 14,2%, comparativ cu ianuarie-iulie 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iulie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+67,5%), Germania (+40,7%), Belarus (+36,8%), Elveţia (de 2,5 ori), România (+4,3%), Bulgaria (+30,7%), Austria (+81,0%), Franţa (+23,6%), Olanda (+46,3%), Spania (de 2,1 ori), Belgia (+93,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+3,7%), Kazahstan (+9,7%), Grecia (+10,7%), Lituania (+21,5%), Uzbekistan (+30,4%), Letonia (+40,2%) şi China (+50,3%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 12,4%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-22,7%), Turcia (-26,8%), Ucraina (-16,0%), Polonia (-22,1%), Ungaria (-61,4%), Statele Unite ale Americii (-17,2%), Republica Cehă (-5,3%) şi Irak (-21,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 10,9%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-iulie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,4 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,4 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+16,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,2 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+33,7%), hrană destinată animalelor (de 6,9 ori), carne şi preparate din carne (de 2,1 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+8,5%), maşini şi aparate electrice (+3,5%), mobilă şi părţile ei (+8,8%), legume şi fructe (+2,9%), articole din minerale nemetalice (+11,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+37,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+10,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,2%), produse lactate şi ouă de păsări (+20,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+40,2%), produse chimice organice (de 2,5 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 16,7%. Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-32,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-65,1%), articole prelucrate din metal (-69,2%), vehicule rutiere (-53,8%), tutun brut şi prelucrat (-53,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-25,6%), fire, ţesături şi articole textile (-13,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-32,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,0%), cauciuc prelucrat (-29,3%), materiale plastice prelucrate (-39,6%), fier şi oţel (-43,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-50,5%), încălţăminte (-8,6%), articole din lemn (-20,4%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-29,4%), cauciuc brut (-21,8%), materiale plastice sub forme primare (-52,5%), metale neferoase (-38,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-48,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,7%. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 au însumat 447,2 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 6,0% - comparativ cu luna iulie 2013. În ianuarie-iulie 2014 importurile au totalizat 2994,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,5%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1478,9 mil. dolari SUA (cu 8,3% mai mult decît în ianuarie-iulie 2013), deţinînd o pondere de 49,4% în total importuri (44,5% în ianuarie-iulie 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 810,9 mil. dolari SUA (cu 14,5% mai puţin decît în ianuarie-iulie 2013), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri (30,9% în ianuarie-iulie 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iulie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-16,7%), Turcia (-22,6%), Federaţia Rusă (-9,9%), Belarus (-26,3%), Israel (-52,5%), Bulgaria (-15,8%), Franţa (-7,5%), Ungaria (-10,0%), Japonia (-20,0%), China (-0,9%) şi Austria (-5,8%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 7,7%. Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+17,1%), Germania (+11,7%), Italia (+12,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+24,2%), Polonia (+9,7%), Elveţia (+24,6%), Statele Unite ale Americii (+10,8%), Olanda (+14,5%), Spania (+16,0%), Grecia (+8,5%), India (+13,8%), Coreea de Sud (+25,6%), Serbia (+39,4%) şi Brazilia (+50,7%). Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-iulie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-53,0%), maşini şi aparate electrice (-12,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-8,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-22,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-30,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-63,6%), legume şi fructe (-6,2%), fier şi oţel (-8,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,4%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-12,4%), articole prelucrate din metal (-4,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-4,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-5,7%), mobilă şi părţile ei (-7,5%), tutun brut şi prelucrat (-11,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-14,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-10,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-21,7%), cărbune, cocs şi brichete (-29,6%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-21,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-44,3%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,2%. Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+31,3%), metale neferoase (de 2,8 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+10,3%), materiale plastice prelucrate (+21,9%), carne şi preparate din carne (+24,0%), piele şi blănuri prelucrate (+44,6%), animale vii (de 2,8 ori), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+1,2%), vehicule rutiere (+3,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,7%), hrană destinată animalelor (+33,9%), seminţe şi fructe oleaginoase (+13,1%), lemn şi plută (+12,0%). Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1617,8 mil. dolari SUA, cu 111,1 mil. dolari SUA (-6,4%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 759,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2013 – 758,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 353,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2013 – 414,9 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2014 a fost de 45,9% faţă de 43,6% în perioada corespunzătoare din anul 2013. Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 73,7 mil. dolari SUA, cu 20,5% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-24,5%), cărora le-au revenit 87,1% din importurile realizate de persoanele fizice. Note: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna iulie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.