15
05 2014
2687

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20141),2) Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 359,9 mil. dolari SUA (62,8% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 8,0% faţă de ianuarie-martie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 5,3%. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 213,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,2% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 7,4%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 318,8 mil. dolari SUA (cu 22,5% mai mult faţă de ianuarie-martie 2013), deţinînd o cotă de 55,6% în total exporturi (44,1% în ianuarie-martie 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,6% (în ianuarie-martie 2013– 41,8%), ce corespunde unei valori de 180,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 26,5%, comparativ cu ianuarie-martie 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+78,2%), Germania (+59,5%), România (+13,3%), Bulgaria (+83,8%), Elveţia (de 3,6 ori), Austria (de 2,1 ori), Kazahstan (+53,6%), Franţa (+18,1%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 17,7 ori), Belarus (+9,0%), Belgia (de 2,1 ori), Vietnam (de 76,3 ori), Olanda (+30,4%), Cipru (+98,1%), Uzbekistan (+18,9%) şi Letonia (+24,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 14,6%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-38,0%), Turcia (-38,5%), Ungaria (-61,6,%), Statele Unite ale Americii (-35,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-9,5%), Polonia (-10,0%), Ucraina (-4,6%), Noua Zeelandă (-14,8%), Republica Cehă (-12,9%), Grecia (-2,3%), Lituania (-20,0%), Irak (-25,4%) şi Spania (-19,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 17,4%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-martie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,3 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+54,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+15,2%), hrană destinată animalelor (de 4,7 ori), maşini şi aparate electrice (+11,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 2,5 ori), articole din minerale nemetalice (+45,4%), mobilă şi părţile ei (+13,5%), legume şi fructe (+2,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+39,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+67,9%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+35,6%), cauciuc brut (+24,8%), produse chimice organice (de 2,4 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 16,1%. Totodată, s-au micşorat exporturile de articole prelucrate din metal (-80,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-35,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (-20,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-67,7%), vehicule rutiere (-59,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-35,5%), fire, ţesături şi articole textile (-20,2%), carne şi preparate din carne (-84,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-25,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-34,2%), tutun brut şi prelucrat (-34,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-37,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,4%), cauciuc prelucrat (-27,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,8%), încălţăminte (-8,3%), materiale plastice prelucrate (-11,4%), articole din lemn (-13,6%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,5%), fier şi oţel (-41,4%), animale vii (-26,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-55,2%), materiale plastice sub forme primare (-38,1%), produse tanante şi colorante (-71,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 18,3%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 549,1 mil. dolari SUA (cu 6,9% mai mult decît în ianuarie-martie 2013), deţinînd o pondere de 45,1% în total importuri (41,3% în ianuarie-martie 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 384,2 mil. dolari SUA (cu 10,0% mai puţin decît în ianuarie-martie 2013), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (34,4% în ianuarie-martie 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din Germania (+22,2%), Romănia (+8,4%), Italia (+19,4%), Statele Unite ale Americii (+30,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+35,7%), Coreea de Sud (+65,8%), Polonia (+8,3%), Republica Cehă (+18,1%), Olanda (+21,5%), Spania (+33,7%), India (+16,4%), Elveţia (+26,7%), Uzbekistan (+16,1%), Taiwan, provincie a Chinei (+21,6%), Brazilia (+63,1%), Slovenia (+42,3%) şi Malaysia (+31,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,0%. Totodată, s-au diminuat importurile din Turcia (-25,2%), Federaţia Rusă (-8,9%), Ucraina (-9,9%), Belarus (-20,9%), China (-6,1%), Austria (-18,0%), Bulgaria (-20,8%), Grecia (-42,7%), Ungaria (-11,9%), Suedia (-37,5%), Franţa (-4,8%), Japonia (-12,8%), Slovacia (-18,0%), Vietnam (-19,2%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,9%. Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-martie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+53,2%), metale neferoase (de 2,5 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+8,2%), materiale plastice prelucrate (+19,3%), vehicule rutiere (+4,0%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+8,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+20,5%), piele şi blănuri prelucrate (+54,4%), animale vii (de 2,5 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+9,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,8%), carne şi preparate din carne (+16,4%), hrana destinată animalelor (+23,9%), fibre textile şi deşeurile lor (+31,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+58,2%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%. Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-11,7%), petrol şi produse petroliere (-8,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-20,6%), legume şi fructe (-9,8%), articole prelucrate din metal (-13,1%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-27,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,7%), fier şi oţel (-10,2%), cărbune, cocs şi brichete (-59,2%), fire, ţesături, articole textile (-2,3%), articole din minerale nemetalice (-2,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-2,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-3,8%), peşte, crustacee şi moluşte (-5,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-7,8%), tutun brut şi prelucrat (-16,7%), produse chimice organice (-29,7%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-24,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,9%. Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 645,1 mil. dolari SUA, cu 7,8 mil. dolari SUA (-1,2%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 230,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2013 – 253,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 203,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2013 – 180,6 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2014 a fost de 47,0% faţă de 47,5% în perioada corespunzătoare din anul 2013. Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 31,0 mil. dolari SUA, cu 19,6% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-23,0%), cărora le-au revenit 88,3% din importurile realizate de persoanele fizice. Note: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna martie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.