22
08 2014
742

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2014

Activitatea de construcţii realizată în antrepriza în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-iunie 2014.

În ianuarie-iunie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2247,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2013.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-iunie 2014 se prezintă după cum urmează:Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 1360,9 mil. lei, ponderea cărora a constituit 60,5% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 5,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 34,5% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 22,0% faţă de realizările pentru ianuarie-iunie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 27,6%, respectiv 4,2% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 1620,3 mil. lei sau 72,1% din volumul total al lucrărilor executate, înregistrînd o descreştere de 2,4% faţă de ianuarie-iunie 2013.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-iunie 2014 se prezintă astfel:via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.