18
12 2013
907

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20131 Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2012 a constituit 105,9%2. În luna octombrie 2013 faţă de octombrie 2012 acest indice a marcat 103,0%. Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-octombrie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 19,8% şi 6,4% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,5% şi 5,5%. În ianuarie-octombrie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,9% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 35,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 30,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,0% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,1%). În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 81,8% (generînd descreşterea indicelui general cu 1,8%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 10,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%); fabricarea vinului – cu 6,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,2%). În ianuarie-octombrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 37,1%; industria metalurgică – cu 32,6%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,8%; industria chimică – cu 21,3%; producţia de mobilier – cu 3,1%; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 1,5%. Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-octombrie 2012 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 19,9% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 16,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 14,1% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 10,8% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 7,4% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 3,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 1,5% (cauzînd reducerea – cu 0,1%). În ianuarie-octombrie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 1,3% faţă de ianuarie-octombrie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 3,7%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 0,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-octombrie 2013

Note: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. 3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.