17
12 2018
680

Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Astfel, art. 7 al acesteia care prevede atribuțiile organului abilitat cu administrarea şi procesul deetatizării proprietăţii publice se completează cu noi funcții. Conform acestuia, ministerul se va ocupa de administrarea terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public, modul fiind stabilit de către Guvern. Totodată, autoritatea va administra terenurile proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, inclusiv darea acestora în locațiune, arendă sau comodat. În același timp, se abrogă prevederea care permitea administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă, autorităţilor administraţiei publice centrale. Prin Legea nr. 302 din 30 noiembrie 2018 mai sunt operate modificări la Codul Fiscal, Codul Vamal, Legea privind piața produselor petroliere, Legea cu privire la zonele economice libere etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.