30
05 2019
2636

Agenția de turism: politica de contabilitate, venituri și obligații fiscale

Veniturile agențiilor de turism se formează din mărimea comisionului obținut sau adaosului comercial atribuit produselor și serviciilor turistice. Astfel, acestea pot deveni subiecți ai sectorului IMM, cu cota impozitului pe venit de 4% din obiectul impunerii, cu condiția că mărimea veniturilor nu a depășit 1,2 mil. lei. Odată aprobat în politica de contabilitate, acest regim de impozitare nu poate fi modificat pe parcursul anului și nu permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale. Totodată, dacă veniturile încasate în baza adaosului comercial sau a comisionului obținut au depășit 1,2 mil. lei într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, agenția trebuie să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, iar cota impozitului pe venit achitată va constitui 12%. Acestea și alte aspecte sunt dezvăluite în articolul „Activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor: norme juridice și fiscale”, elaborat de Nicolae Platon și publicat în ediția din aprilie (3(51)). Dacă nu sunteți abonat al PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, aveți posibilitatea să intrați în posesia doar a acestui număr al revistei, pentru a vă ghida în activitatea cotidiană. Cum puteți procura revista? 1. O ridicați de la sediul publicației, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, of. 306, la prețul de 155 lei. 2. Contactați-ne la numerele de telefon 022 822-028 sau 022 822-024. Operatorii noștri cu mult drag vă vor genera un cont de plată (165 lei), iar revista va fi livrată la adresa indicată de Dvs. În ediția din aprilie au mai fost publicate și alte materiale, printre care: • Aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării (continuare) • Corectarea dării de seamă TL13 în cazul achitării taxei pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii • Правовые ограничения распределения чистой прибыли предприятия • Restituirea TVA la investițiile (cheltuielile) capitale în active biologice imobilizate (livada de nuci) • Raportarea financiară în entitățile bugetare • Contabilizarea operațiunilor aferente procurării de bunuri/servicii de la agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar • Утеря налоговой накладной и невозможность ее восстановления • Utilizarea serviciilor financiare de către entitățile publice finanțate din contul bugetului public național. Cuprinsul integral al numărului (3(51)) îl găsiți aici. Totodată, în următorul număr al revistei „monitorul fiscal FISC.md” (4(52)), care în curând va ieși de sub tipar, vor fi publicate încă trei articole ce țin de aspectele contabile și fiscale ale activității tur-operatorilor, dar și de experiența internațională în domeniu, care cu certitudine vă vor ajuta să obțineți răspunsuri la anumite întrebări specifice activității. Oferta de abonare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.