24
03 2022
187

Agenția Rezerve Materiale va putea emite decizii executorii

Bunurile și mijloacele bănești ale operatorilor economici, care au admis consumul neautorizat al rezervelor de stat și de mobilizare sau ale celor care au stocat bunurile într-o cantitate mai mică decât cea stabilită, ar putea fi sechestrate până la restituirea integrală a stocurilor diminuate. Acțiunea va fi întreprinsă de Agenția Rezerve Materiale ce va putea emite decizii executorii, care vor permite sesizarea executorilor judecătorești și aplicarea sechestrelor. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat cu vot unanim de către membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Scopul documentului este aducerea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare și prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor statului.

 
Astfel, lista documentelor executorii prevăzute în art.11 din Codul de executare va fi suplinită cu deciziile emise de Agenția Rezerve Materiale privind aplicarea sancțiunilor pecuniare, iar Legea taxei de stat nr.1216/1992 va stabili că de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti vor fi scutite toate acțiunile înaintate de respectiva Agenție.
 
Totodată, pentru evitarea interpretărilor prevederilor legislației, proiectul stabilește delimitarea clară a informațiilor din domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, care urmează a fi secretizate.
 
În nota de informare la inițiativa legislative este menționat că, în ultimii cinci ani, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 4,6 mil. lei din motivul că Agenția Rezerve Materiale nu dispune de pârghii legale de aplicare a sechestrului pe bunurile și mijloacele financiare ale depozitarilor.
 
Amintim că rezervele de stat și de mobilizare constituie stocuri de bunuri materiale cu destinație specială ce sunt create cu scopul intervenției operative a statului pentru protecția populației și a teritoriului și pentru asigurarea funcționării stabile a economiei și apărării țării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.