21
11 2016
3759

Amenzile pentru desfășurarea ilegală a activității de întreprinzători vor fi mai mici

Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător va fi sancționată mai puțin dur, odată cu intrare în vigoare a modificărilor propuse la Codul contravențional. Amendamentele au fost examinate și aprobate în cadrul ultimei ședințe a Parlamentului. Astfel, desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea, se sancţionează astăzi cu amendă de la 25 la 50 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, amenzile vor fi micșorate până la „de la 15 la 30” u.c. pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice vor fi percepute amenzi începând cu 30 și până la 60 u.c. De asemenea, desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de u.c., față de 50 la 150 u.c. cum se practică în prezent. Ceea ce înseamnă că amenzile vor ajunge cel mult până la 4,5 mii lei (1 u.c.=50 lei) și nu 7,5 mii lei cum este în prezent. Și amenzile pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii vor fi reduse aproape în jumătate. Acestea nu vor mai fi aplicate în limitele a 100 și 300 de u.c., dar în limitele a 60 și 180 u.c. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, se sancţionează astăzi cu amendă de 10 u.c. De la intrarea în vigoare a prevederilor menționate anterior această amendă va fi de la 3 la 9 u.c. Amenda pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei va fi modificată și ea. Valoarea acesteia nu va mai fi între 10 și 30 u.c., ci între 6 și 18 u.c. De asemenea, vor fi micșorate și amenzile pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege. Astfel, acestea vor fi de la 6 la 21 u.c., față de amenda prevăzute anterior de la 10 la 35 u.c. Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) se sancţionează astăzi cu amendă de la 20 la 75 u.c. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Codul contravențional, această amendă va fi de la 12 la 45 u.c. Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru un terţ un folos material ilicit, se sancţionează astăzi cu amendă de la 100 la 150 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 u.c. aplicată persoanei juridice. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Codul contravențional, aceste amenzi vor fi „de la 60 la 90” u.c. și, respectiv, „de la 240 la 300”.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.