24
10 2017
1037

ANRCETI a stabilit cuantumul plăților pentru furnizori de comunicații poștale şi electronice

În ultima ediție a Monitorului Oficial (nr. 354 -370 din 20.10. 2017) sunt publicate două decizii ale Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației(ANRCETI),importante pentru furnizorii de comunicații poștale și electronice. Prima a fost adoptată de Consiliul de Administrație ANRCETI la 10 octombrie curent. Astfel, în temeiul art. 36 alin. (1) - (3) din Legea comunicaţiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016, și în conformitate cu pct. 15 din Regulamentul ANRCETI, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 28 iulie 2008, Consiliul de Administraţie al ANRCETI stabilește cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2018 la nivel de 0,1% din venitul provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale în anul 2017. Furnizorii de servicii poștale urmează să transfere pe contul curent al ANRCETI plăţile de reglementare şi monitorizare, integral, până la data de 25 ianuarie 2018. O altă decizie a Consiliului de Administrație ANRCETI datează cu 17 octombrie curent și stabileşte cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul viitor, care va constitui 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice. Cuantumul plății de reglementare şi monitorizare a fost calculat în baza art. 12 alin. (3) - (51) din Legea comunicaţiilor electronice din 15 noiembrie 2007 art.155), cu modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu pct. 15 lit. e din Regulamentul ANRCETI din 28 iulie 2008. Furnizorii care, împreună cu alți furnizori din același grup de întreprinderi, vor înregistra, în anul 2018, un volum de venituri cumulativ mai mic de 3000 (trei mii) lei, nu vor avea obligația de achitare a plăților de reglementare și monitorizare pentru anul 2018. Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice vor transfera pe contul curent al ANRCETI plăţile de reglementare şi monitorizare trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Notă: ANRCETI este autoritatea publică centrală de reglementare a pieței serviciilor în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologia informației, cu statut juridic și buget autonom. Activează pe bază autofinanțare. ANRCETI este condusă de Consiliul de Administrație, în funcțiile căruia este și stabilirea plăților de reglementare și monitorizare pentru furnizori.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.