03
11 2014
946

ANRCETI a stabilit cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul 2015

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat o hotărâre prin care a decis să menţină cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul 2015 la nivelul anului curent – de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Hotărârea respectivă a fost publicată în Monitorul Oficial din 31 octombrie 2014.

Conform art.12 al Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale şi publică, până în data de 1 noiembrie, decizia sa privind acest cuantum în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de până la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.

Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare stabilit de Consiliul de Administraţie al ANRCETI este valabil pentru veniturile obţinute de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în anul financiar 2015. Plăţile de reglementare şi monitorizare calculate în baza cuantumului stabilit vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2015.

Plăţile se efectuează de către furnizori în conformitate cu Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.17 din 02.06.2010.

via anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.