26
01 2015
1103

ANRCETI atenţionează furnizorii asupra termenului de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de servicii publice de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010, să prezinte ANRCETI, până la data de 31 ianuarie curent, raportul privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2014. Formularele tipizate pentru rapoartele de utilizare a resurselor de numerotare pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI la adresa: anrceti.md şi completate în modul corespunzător. Furnizorii vor remite ANRCETI formularele completate în formă electronică la adresa de e-mail: raport.numerotare@anrceti.md. Suplimentar furnizorii vor prezenta, în termenii stabiliţi, formularele respective în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al lor, la oficiul ANRCETI, sub luare de semnătură sau (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, mun. Chişinău, MD 2012. Informaţii suplimentare despre completarea formularelor tipizate pentru rapoartele de utilizare a resurselor de numerotare le puteți obține la telefoanele 022 251 345, 022 251 311. Neprezentarea, în termenul stabilit, a informaţiei privind utilizarea resurselor de numerotare constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.