08
09 2017
1224

ANSC recepţionează contestaţii

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC)informează, că din data de 04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. Agenția recepționează contestațiile prin următoarele mijloace: - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; - suport de hârtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat; - boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11; - electronic, la adresa: contestații@ansc.md (copia scanată a contestației); - fax: 022 820-651. Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md, precum și poate fi solicitată prin intermediul numărului de telefon 022-820 652.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.