Știri

Asiguratorii, supuși controlului

Comisia Națională a Pieței Financiare a decis să inițieze controlul tematic al respectării de către asigurători a legislației privind nivelul marjelor de solvabilitate și coeficientului de lichiditate ale asigurătorului, precum și a activelor admise spre acoperirea fondului asigurărilor. Astfel, la jumătate dintre asigurători, angajații CNPF vor verifica care a fost situația la acest capitol la sfârșitul anului trecut. Companiile care vor fi verificate sunt:
 • ”Acord – Grup”;
 • ”Auto-Siguranța”;
 • ”Donaris Vienna Insurance Group”;
 • ”Galas”;
 • ”Grawe Carat Asigurări”;
 • ”Klassika Asigurări”;
 • ”Moldasig”.
Totodată, la alte șapte companii va fi examinată respectarea legislației pentru primele 3 luni ale anului curent. Astfel de controale vor avea loc la:
 • ”Alliance Insurance Group”;
 • ”Asito”;
 • ”Asterra Grup”;
 • ”Garanție”;
 • ”Moldcargo”;
 • ”Moldova-Astrovaz”;
 • ”Transelit”.
În ordonanța CNPF se precizează că asigurătorii sunt obligați să asigure accesul membrilor grupului de control la toate documentele și la alte surse de informație necesare controlului. Potrivit Legii cu privire la asigurări, solvabilitatea asigurătorului (reasigurătorului) reprezintă capacitatea lui financiară de a-şi onora la momentul oportun şi în totalitate obligaţiile de plată asumate. Asigurătorul trebuie să deţină, pe durata activităţii sale, în orice moment, o marjă de solvabilitate disponibilă corespunzătoare activităţii desfăşurate. Marja de solvabilitate disponibilă este constituită din patrimoniul asigurătorului liber de orice angajament previzibil, cu excepţia activelor nemateriale. În funcţie de clasele de asigurări practicate, asigurătorii sunt obligaţi să-şi determine marja de solvabilitate minimă, ale cărei modalităţi de calcul şi de raportare se stabilesc prin actele normative ale Autorităţii de supraveghere emise întru aplicarea legii. Stabilitatea financiară a asigurătorului reprezintă capacitatea lui de a respecta marja de solvabilitate pe întreaga durată a obligaţiilor certe, asumate conform contractelor de asigurare precum şi a obligaţiilor viitoare. Stabilitatea financiară a asigurătorului este garantată prin:
 • nivelul capitalului propriu;
 • totalitatea activelor şi gradul lor de diversificare şi lichiditate;
 • rezervele tehnice şi matematice;
 • coraportul dintre obligaţiile din asigurare şi obligaţiile cedate în reasigurare;
 • eficienţa politicii investiţionale.
Cerinţele faţă de capitalul propriu, activele admise să acopere marjele de solvabilitate, regulile de dispersare a acestora, structura şi componentele marjelor de solvabilitate se stabilesc prin actele normative ale Autorităţii de supraveghere.

via | www.bizlaw.md

1163 vizualizări

Data publicării:

29 Martie /2017 17:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

CNPF | legislatie | companii de asigurari | control | verificari | marjele de solvabilitate

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon