27
07 2020
1794

ASP a radiat din Registrul de stat 968 entități

Agenția Servicii Publice a publicat în MO de vineri, 24 iulie 2020, avizul prin care aduce la cunoștință lista persoanelor juridice radiate din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice a căror activitate a fost suspendată. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice pe adresa: str. A. Pușkin 47, mun. Chișinău. Lista publicată conține denumirile a 968 de societăți comerciale, societăți cu răspundere limitată și  întreprinzători individuali.
 
Amintim, radierea este efectuată în baza prevederilor art. 261 din Legea nr.220-XVI  privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali1. Reiterăm, lista poate fi consultată în MO nr. 188-192 (7516-7520).
______________________________________________________
Articolul 261Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice 
                        și a întreprinzătorului individual a căror activitate 
                        a fost suspendată
(1) Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41), Agenția Servicii Publice iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 
(2) Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenției Servicii Publice prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.
(3) În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin. (1) și (2), Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activității.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, Agenția Servicii Publice va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, și anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum și date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.
(5) Creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin. (4).
(6) Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfășura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanţe, Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şi-a reluat activitatea. Agenția Servicii Publice publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali restabiliți.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.