27
02 2014
2374

Au fost aprobate modificările la Legea privind achiziţiile publice

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern. Proiectul se bazează pe armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar în conformitate cu angajamentele Republica Moldova faţă de Uniunea Europeană prin semnarea acordurilor bilaterale. Proiectul de lege stabileşte o structură mai complexă şi mai aplicabilă a Legii privind achiziţiile publice fiind completată cu capitole suplimentare, ceea ce va permite orientarea mai simplă în partea ce ţine de delimitarea procedurilor de achiziţii şi modalitatea de desfăşurare a procedurilor de achiziţii. Totodată, proiectul respectiv va reglementa instituirea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor, un nou organ de specialitate al administraţiei publice, care va contribui la excluderea conflictului de interese care poate să apară în activitatea Agenţiei Achiziţii Publice, aceasta fiind pe de o parte responsabilă de înregistrarea rezultatelor procedurilor de achiziţii publice, iar pe de altă parte responsabilă şi de soluţionarea litigiilor în acest domeniu. Deasemenea, au fost incluse şi proceduri noi aşa ca licitaţia electronică, au fost revizuite şi criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, acum autorităţile contractante vor putea alege individual aplicarea fie după criteriul cel mai mic preţ, fie după oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. A fost majorat termenul de depunere a ofertelor, operatorii economici vor avea suficient timp pentru pregătirea şi depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică, astfel, termenul de depunere a ofertelor pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii şi pentru cele de achiziţii publice de lucrări va fi de cel puţin 20 zile calendaristice din data publicării anunţului de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi de cel puţin 52 zile din data transmiterii anunţului de participare pentru publicare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor. Menţionăm că aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la achiziţiile publice va transpune complet prevederile Directivelor europene, iar realizarea acesteia nu presupune cheltuieli financiare din partea autorităţilor contractante sau a operatorilor economici.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.