03
08 2022
293

Autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe în RM pot deveni obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor

Autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe în RM pot deveni obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor
 
În Parlament a fost înregistrată inițiativa legislativă a unui deputat care propune stabilirea în Moldova a unor condiții speciale pentru subiecții care au ca scop înmatricularea provizorie pentru probe a autovehiculelor.

 
Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, art. 338, alin. (1) din Codul fiscal (CF) va prevedea că obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sunt autovehiculele înmatriculate permanent, temporar sau provizoriu pentru probe în RM.
 
Totodată CF se propune a fi completat cu un articol nou (art.3422) care va stabili norme speciale privind perioada fiscală și calcularea taxei pentru înmatricularea provizorie a autovehiculelor pentru probe. Conform proiectului, perioada fiscală în acest caz va constitui 90 de zile calendaristice din ziua achitării taxei. Taxa se va achita în mărime de 25% din cotele taxei stabilite conform anexei nr. 1 la Titlul IX („Taxele rutiere”) din Codul fiscal. Se propune ca la expirarea termenului de 90 de zile, subiecții impunerii să achite, în cazul susținerii inițiativei, taxele conform1 art. 339 din CF.
 
Proiectul conține și completări la Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, care vor permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decât 12 luni pentru autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe, dar nu mai mici de 15 zile.
 
Autorul propune ca modificările la CF și Legea nr. 414/2006 să intre în vigoare la data publicării în „MO”.
 
De menționat că conform datelor I.P. Agenția Servicii Publice, înmatricularea provizorie pentru probe are un trend ascendent în ultima perioadă, ori doar în primul semestru din anul 2022 au fost eliberate peste 250 de astfel de plăcuțe de înmatriculare. Însă având în vedere că înmatricularea provizorie nu prevede norme speciale de impozitare, o mare parte din subiecți au evitat achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor, deoarece cu numerele respective se circula pe traseele naționale ocazional, persoanele fiind descurajate să achite taxele de folosirea drumurilor pentru un an calendaristic, folosind mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare probe pe o perioadă de circa 2-3 luni.
 
Informația prezentată de Agenția Națională Transport Auto arată că doar aproximativ 10% din subiecții ce folosesc transport cu numere de înmatriculare provizorie achită taxa de folosire a drumurilor. Prin urmare proiectul înaintat în calitate de inițiativă legislativă va duce la suplinirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare ratate în prezent prin neachitarea taxei de folosire a drumurilor de circa 90% din subiecții ce utilizează transport cu numere de înmatriculare provizorie.
__________________________________
1Codul fiscal
Articolul 339. Cotele impunerii
(1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.1 la prezentul titlu.
(2) Pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr.1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.