26
02 2014
1211

Banca Mondială va asista Guvernul în stabilirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a performanţelor autorităţile publice în cadrul îmbunătăţirii mediului de afaceri

Banca Mondială și-a exprimat disponibilitatea de a asista Guvernul în stabilirea unui set de indicatori de performanță pentru cca 20 de instituții publice din Republica Moldova care vor măsura deschiderea acestora față de mediul de afaceri. O înțelegere în acest sens a fost atinsă în cadrul întrevederii de luni a viceprim-ministrului, ministrului economiei, Valeriu Lazăr, cu Misiunea Băncii Mondiale pentru pregătirea noului Proiect de Ameliorare a Competitivității al Băncii Mondiale (PAC II). Obiectivul de dezvoltare a PAC II constă în ameliorarea competitivității întreprinderilor moldovenești, în special întreprinderilor mici și mijlocii, prin fortificarea legăturilor cu piața de desfacere, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung și îmbunătățirea mediului de afaceri. În mod detaliat au fost discutate acțiunile de asistență relevante implementării Strategiei Reformei Regulatorii, care vor avea ca scop consolidarea procesului de guvernare și monitorizare a reformei. Indicatorii de performanță pentru instituțiile publice vor avea la bază metodologiile clasamentelor „Doing business” și „Cost of doing business”, asigurînd responsabilizarea vizînd implementarea reformelor în termenii stabiliți. Misiunea a informat asupra evoluțiilor de pregătire a proiectului pe componente ”consolidarea capacităților administrației publice” și ”acces la finanțe”. Părțile au făcut un schimb de opinii asupra rolului ODIMM și MIEPO în consolidarea competitivității întreprinderilor moldovenești, pentru ca acestea să poată juca un rol mai eficient în facilitarea creșterii întreprinderilor mici și mijlocii prin consolidarea pozițiilor acestora pe piețele de desfacere. Banca Mondială va oferi suport pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare instituțională a ODIMM și MIEPO, fiind ajutate să restructureze și să dezvolte servicii și programe noi pentru a satisface necesitățile companiilor. În cadrul PAC II va fi acordată și o Schemă de grant complementară pentru IMM-uri pentru a implementa proiecte de îmbunătățire a afacerilor în vederea creșterii competitivității exporturilor (companiile care exportă în mod direct, companiilor din cadrul lanțurilor valorice orientate spre export, și companiilor care au un scop specific de a exporta în viitorul apropiat). Discuțiile au vizat și activitatea Camerei de Licențiere, crearea Ghișeelor Unice pentru eliberarea actelor permisive la nivelul autorităților publice centrale cu funcții de reglementare și control, precum și la nivelul autorităților publice locale. În mod special s-a evidențiat acțiunile de implementare a proiectelor pilot la nivelul Municipiului Chișinău și Comrat.

via www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.