Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

29
07 2022
120

Raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii

Necesitatea simplificării interacțiunii organelor de stat cu mediul antreprenorial va fi reflectată în proiectul și studiul de analiză a impactului, propunerile pentru elaborarea documentului fiind colectate de către Ministerul Economiei.
 
Autoritatea comunică că acțiunea are drept scop simplificarea si raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii, în vederea asigurării implementării celor mai bune practice și se va axa pe procese și proceduri clare, care necesită o analiză complexă, tehnică cu participarea nemijlocită a mediului de afaceri.
 


Detalii

13
07 2022
254

„Prima Casă”. Propuneri de atenuarea șocului

Majorarea ratei dobânzilor pentru creditele active în Programul „Prima Casă” va fi limitată. Ministerul Economiei a anunțat elaborarea unui proiect de lege prin care se propune atenuarea șocului asupra societății, ca urmare a majorării indicelui de referință pentru stabilirea ratei maxime a dobânzii pentru Programul „Prima Casă”. Amintim că, din 1 iulie 2022, rata dobânzii a crescut cu 5,35 puncte procentuale, de la 7,37% la 12,72%.
 
Ca urmare a aprobării proiectului de lege, creșterea dată este limitată la 4 puncte procentuale pe parcursul a 6 luni, și la 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive. Astfel, creșterea dobânzii va fi redusă cu 1,35 puncte procentuale sau cu circa un sfert din creșterea aplicabilă conform condițiilor inițiale stabilite de Programul „Prima casă”.
Detalii
05
07 2022
1924

„Prima Casă”: soluția propusă de Ministerul Economiei

Pentru creditele acordate prin intermediul Programului de stat „Prima Casă”, rata dobânzii nu va putea fi majorată mai mult de 4 puncte procentuale o dată la 6 luni și mai mult de 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali ce a avut loc astăzi, 5 iulie, a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”, elaborat de Ministerul Economiei, prin care se propune limitarea majorării ratei dobânzii pentru creditele active în cadrul Programului.


Detalii

05
07 2022
229

Новые критерии определения МСП облегчат доступ к схемам господдержки

Министерство экономики инициировало общественные консультации по проекту поправок к Закону № 179/2016 о малых и средних предприятиях, который предусматривает изменение критериев при классификации микро-, малых и средних предприятий Молдовы. В частности, предлагается увеличить в два раза пределы годового оборота и совокупного объема активов при определении МСП:
  • микропредприятиями будут считаться компании с годовым оборотом или с общими активами до 18 млн леев (вместо действующего уровня до 9 млн леев);
  • к малым будут относиться предприятия с оборотом или активами в размере до 50 млн леев в год (вместо 25 млн леев);

  • Detalii
01
07 2022
243

Regimul fiscal al Parcului pentru servicii de afaceri internaționale

Impulsionarea dezvoltării industriei serviciilor de afaceri internaționale, crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone şi străine sunt scopurile de bază ale proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale, elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul partenerilor de dezvoltare și propus pentru consultări publice.
 
În opinia autorilor inițiativei, ecosistemul antreprenorial în sectorul serviciilor de afaceri internaționale are un potențial destul de mare, iar în Republica Moldova încă nu au fost elaborate și implementate anumite politici în vederea susținerii și dezvoltării acestui sector.
Detalii
01
07 2022
277

Un singur act normativ pentru reglementarea comerțului interior

Ministerul Economiei anunță elaborarea unui proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea regulilor din comerțul interior și solicită opinii și recomandări de la persoanele interesate, care pot fi înaintate până la 15 iulie 2022.
 
În analiza impactului procesului de fundamentare a proiectului se menționează despre necesitatea reevaluării cadrului normativ secundar în vederea asigurării coerenței legislației pe întreg spectrul de reglementare al domeniului comerțului interior.


Detalii

15
06 2022
191

Facilitarea activității microîntreprinderilor. Analiza impactului

Necesitatea realizării obiectivului de reducere substanţială a birocraţiei în relaţia statului cu mediul de afaceri prevede elaborarea amendamentelor la legislația fiscală și legislația muncii în vederea oferirii unui statut preferențial microîntreprinderilor în ceea ce ține simplificarea raportării financiare, fiscale și statistice, precum și eliminarea unor sarcini administrative nejustificare stabilite de legislația muncii a condiționat elaborarea de către Ministerul Economiei a proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (facilitarea activității microîntreprinderilor). Analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea acestuia este propusă pentru consultări publice.
 


Detalii

15
06 2022
169

Facilități fiscale pentru încă 35 proiecte sub incidența tratatelor internaționale

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora urmează a fi actualizată.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificarea HG nr. 246/2010, prin care a fost aprobată lista respectivă (anexa 1).


Detalii

15
06 2022
205

Genurile de activitate în cadrul Parcului IT ar putea fi extinse

Lista genurilor de activitate premise pentru desfășurare în cadrul Parcului pentru tehnologia informaţiei ar putea fi extisă cu cele ce au tangență cu domeniul IT.
 
Prevederile se conțin în proiectul de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Economiei. Documentul este expus pentru consultări publice și vine cu propuneri de modificare a Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.


Detalii

10
06 2022
185

Interdicții lovite de nulitate la livrarea produselor agricole și alimentare

Clauze contractuale prin care părțile își stabilesc interdicții, directe sau indirecte, de a cumpăra sau de a vinde produse/servicii de la sau către un terț; solicitarea și oferirea de reduceri comerciale pentru produsele social importante de primă necesitate conform listei aprobate de Guvern; condiționarea impusă furnizorului să nu vândă produsul altor comercianți la un preț mai mic decât cel la care i-l vinde lui; condiționarea impusă comerciantului privind păstrarea unui anumit preț de raft se propune a fi definite ca lovite de nulitate.
 
Aceste prevederi sunt incluse în proiectul modificărilor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (Legea nr. 231/2010) elaborat de către Ministerul Economiei și examinat în cadrul ședinței grupul de lucru al Comisiei de Stat
Detalii