Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

20
03 2020
204

Eliberarea tuturor actelor permisive se va efectua prin SIA GEAP

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este un sistem destinat pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a respectivelor actelor, precum şi altor acte decise de Guvern, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a documentelor vizate.

Prevederea este inclusă în proiectul de modificare al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
12
03 2020
133

Минэкономики представило макроэкономический прогноз до 2023 г.

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало макроэкономический прогноз на 2020-2023 гг. При его разработке учитывались тенденции развития национальной экономики на протяжении последних лет, результаты 2019 г., основные прогнозы развития мировой экономики, в частности стран – основных торговых партнеров Республики Молдова, а также прогноз инфляция и обменного курса лея, согласованные с Национальным банком Молдовы. В то же время, были учтены риски, с которыми может столкнуться Молдова в последующие годы. Представленный прогноз был также согласован в начале февраля с экспертами Международного валютного фонда.
Detalii
06
03 2020
239

Extinderea garanțiilor privind aplicarea impozitului unic pentru rezidenții Parcului IT

Rezidenții parcului pentru tehnologia informației ar putea avea dreptul să activeze conform prevederilor inițiale ale Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe toată durata termenului de activitate a parcului, chiar dacă vor fi adoptate legi noi, prin care se va modifică cota sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor.
Detalii
04
03 2020
169

„Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor 2019”

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, la prezentarea de ieri, 3 martie 2020, a studiului „Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor” realizat de Grupul Banca Mondială a declarat că evenimentul constituie o platformă excelentă şi unică pentru a trece în revistă realizările Guvernului privind crearea unui climat de afaceri favorabil, eficient şi prietenos, pe de o parte creionarea problemelor și obstacolelor percepute de business la interacțiunea cu autoritățile cu drept de reglementare, pe de alta parte.

Realizat timp de 15 ani în Republica Moldova, monitorizând 18 domenii de intervenție din partea statului în activitatea agenților economici, acest studiu implică anumite costuri de conformare pentru întreprinderi reprezentând percepția managementului companiei asupra evoluției indicatorilor.
Detalii
02
03 2020
859

Încă 6 agenți economici beneficiază de facilități fiscale

Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă scutite de TVA cu drept de deducere a fost completată cu alte șase întreprinderi.

Ministerului Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 28 februarie curent Ordinul nr. 46 din 18 februarie 2020 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010. Întreprinderile reprezintă, în mare parte, domeniul textil.
Detalii
21
02 2020
252

Мораторий на предоставление гражданства через инвестиции может быть продлен

В целях осуществления всесторонней оценки Программы приобретения гражданства через инвестиции с точки зрения рисков для общественного порядка, государственной безопасности, коррупции и отмывания денег в Республике Молдова и принятия окончательного решения по дальнейшему внедрению Программы, Министерство экономики и инфраструктуры предлагает установить повторный мораторий на предоставление гражданства РМ на условиях ст. 17 п. (11) и (12) Закона № 1024/20001.

Ведомство разработало и представило для публичного обсуждения проект закона, в соответствии с которым ранее установленный мораторий может быть продлен еще на четыре месяца.
Detalii
07
02 2020
261

Освобождение от НДС с правом вычета для еще девяти предприятий

Министерство экономики и инфраструктуры дополнило Перечень экономических агентов-предприятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Молдовы заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, освобожденных от НДС с правом вычета, утвержденный приказом № 66 от 4 мая 2010 г.

Согласно приказу главы ведомства, опубликованному в «Monitorul Оficial» 7 февраля, освобождение от НДС предоставлено еще девяти компаниям, которые в период с ноября 2018 г. по январь 2020 г. заключили контракты на оказание услуг по производству на территории Молдовы одежды (кроме одежды из меха) и обуви в режиме переработки на таможенной территории (на давальческом сырье).
Detalii
29
01 2020
172

IMM: unde-s mulți, puterea crește

Pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost creat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 416 din 21 august 2019 pentru modificarea HG nr.631/2011 cu privire la Consiliul Economic, un nou Grup de lucru. Acesta exercită și funcția de Consiliu consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) și va oferi suport și consultanță sectorului IMM.

În cadrul ședințelor Grupului de lucru vor fi abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă sectorul și vor fi propuse soluții pentru depășirea acestora. Grupul de lucru are caracter permanent și va fi condus de ministrul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
03
01 2020
553

Lista entităților ce vor beneficia de facilități a fost extinsă

Încă șapte agenți economici vor fi scutiți de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor serviciilor solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă. În Monitorul Oficial nr. 388-392 din 27 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 342 din 18.12.2019 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010.

Astfel, în lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare care prestează servicii solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă scutite de TVA cu drept de deducere au fost incluse:
Detalii
02
01 2020
549

Новые тарифы на автотранспортные перевозки пассажиров

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало в «Официальном мониторе» во вторник, 31 декабря, Приказ о применении тарифов на автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, предусматривающий их повышение с 1 января 2020 г.

Так, со вчерашнего дня предельные тарифы на автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении составят:
a) для I категории комфортности – 60 банов/км за пассажира;
b) для II категории комфортности – 70 банов/км за пассажира.

Detalii