Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

23
10 2019
44

Минэкономики оценивает перспективы и достижения СЭЗ

Ежегодный рост производства промышленной продукции в свободных экономических зонах, действующих на территории Молдовы, может составить от 20% до 50%, считают в Министерстве экономики и инфраструктуры. Прогноз отражен в пояснительной записке к новому макроэкономическому прогнозу, подготовленному ведомством на последующие три года.

Согласно документу, в 2017-2018 гг. СЭЗ были двигателем молдавского промышленного производства. Так, доля произведенной в СЭЗ промышленной продукции составила в 2017 г. порядка 11,3%, а в 2018 г. – уже 18,7% от всего объема отечественного промпроизводства. По мнению авторов, это позволяет ожидать роста инвестиций в СЭЗ,
Detalii
21
10 2019
69

Новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг.

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 18 октября, в 2019 г. рост ВВП ожидается на уровне 4,2% вместо прогнозируемых летом текущего года 3,7%, а в последующие три года молдавская экономика будет расти в среднем на 3,8% ежегодно. Предполагается, что ВВП Молдовы в текущем году составит 208,3 млрд леев, в 2020 г. — 227,9 млрд леев, в 2021 г. – 248,4 млрд леев, а в 2022 г. – 270,8 млрд леев. Стоит отметить, что на прошлой неделе Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по развитию мировой экономики в 2019 г. и 2020 г.
Detalii
15
10 2019
159

Mecanismul de distribuire a contingentelor tarifare preferențiale la importul de carne din UE, elaborat

Din 1 ianuarie 2020, gestionarea contingentului tarifar la importul de carne din Uniunea Europeană în regim preferențial clasificat la pozițiile tarifare 0203 și 0207 va fi asigurată de Serviciul Vamal prin intermediul SIIV „Asycuda WORLD”. Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul de carne, propus pentru consultări publice de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Conform autorilor proiectului, acesta a fost elaborat în urma unor sesizări din partea mediului de afaceri despre fluctuația nejustificată a prețurilor la carne (materie primă), precum și celor ce țin de aplicarea unor practici neloiale din partea traderilor în procesul de import și realizare a cărnii (preponderent de porc și de pui).
Detalii
09
10 2019
191

ÎS „Calea ferată din Moldova” va fi reorganizată prin separare

Proiectul hotărârii de Guvern, ce urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat, prevede reorganizarea prin separare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" în trei societăți pe acțiuni:

1) SA „Infrastructura Căilor Ferate din Moldova”;
2) SA „Transport Feroviar de Marfă”;
3) SA „Transport Feroviar de Călători”.


Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
Detalii
08
10 2019
90

Investițiile în Republica Moldova în semestrul I

În primele șase luni ale anului 2019 volumul investițiilor a crescut cu 26,8% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, constituind circa 9,2 mld. lei, potrivit datelor MEI.

Astfel, investițiile din sursele proprii ale agenților economici în semestrul I al anului 2019 au constituit 5,9 mld. lei și au crescut cu 17,2%. De asemenea, au crescut și investițiile publice – cu circa 50,5%, însumând 1,1 mld. lei și asigurând 20% din creșterea totală a investițiilor.

Creditele și împrumuturile interne au constituit o sursă importantă de finanțare a investițiilor.
Detalii
08
10 2019
73

Producția industrială în semestrul I

În primul semestru al anului 2019, în țara noastră a fost înregistrată o creștere a volumului producției industriale cu 1,3%, potrivit informației operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova, publicată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Creșterea a fost determinată de majorarea producției în ramurile industriale: industria prelucrătoare a crescut cu 1,2%, industria extractivă – cu 13,9%, producția și furnizarea de energie – cu 0,5%.

Astfel, potrivit datelor, fabricarea pieselor pentru autovehicule și motoare a fost ramura principală care a contribuit la creșterea sectorului industrial, deținând o cotă de 3,5%. Totodată, această ramură a înregistrat o majorare cu 61,8% în perioada ianuarie-iunie 2019, contribuind cu 3,3% la creșterea sectorului.
Detalii
08
10 2019
81

În primele 7 luni, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu 2111,7 mil. lei

În primele 7 luni ale anului 2019, veniturile înregistrate în sectorul public au constituit 35 mld. lei, cu un ritm de creștere de 6,7%, potrivit informației operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova publicată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, cele mai multe acumulări de venituri la BPN au fost înregistrate din contul impozitelor și taxelor, care dețin ponderea de 63,7% (22,3 mld. lei). Acestea au înregistrat o creștere de 5,3% față de cele acumulate în perioada similară din anul 2018. În volumul total al impozitelor și taxelor, ponderea majoritară o dețin încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 69,1%. Totodată, în această perioadă încasările din TVA s-au majorat cu 7,9%, iar cele din accize – cu 9,5%.
Detalii
07
10 2019
436

De facilități fiscale vor beneficia încă 18 entități

Lista agenților economici – întreprinderi ale industriei uşoare care prestează servicii pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă impozitate cu TVA cu drept de deducere este completată cu încă 18 agenți economici.

În Monitorul Oficial de vineri, 4 octombrie, a fost publicat Ordinul nr. 244 din 02.10.2019 al Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010.
Detalii
03
10 2019
114

ANSA va confirma calitatea semințelor și materialului săditor

Potrivit art. 19 (alin.2 și 5) din Legea despre semințe, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate elibera, la solicitarea agenţilor economici, certificatul de calitate/buletinul de analiză a seminţelor pentru uz intern, certificatul de valoare biologică și cel pentru materialul de înmulţire şi săditor importat. Conform aceluiași articol, termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor urmează a fi stabilite de ANSA și de Guvern.

În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Detalii
03
10 2019
293

Legea comerțului interior va conține noi prevederi

Autoritățile administrației publice locale vor aproba cuantumul taxelor locale pentru activitatea de comerț ca parte componentă a regulamentului de comerț local și vor obține dreptul să stabilească interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în cazurile în care aceasta poate crea obstacole de acces a mijloacelor tehnice speciale (ambulanțe, de intervenții la incendii, vehiculele speciale a băncilor etc.) către obiective de importanță socială sau terenuri publice (sediile autorităților publice, sănătate publică, băncilor, lăcașelor de cult, centrelor comerciale). Tot AAPL vor elabora Regulamente de comerţ local.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr.231 cu privire la comerțul interior. Documentul vine cu noțiuni noi, cu Nomenclatorul unităților de comerț și clasificarea acestora conform specializării, cu determinarea unităților de comerț ambulant și mobil etc.
Detalii