Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

03
01 2020
370

Lista entităților ce vor beneficia de facilități a fost extinsă

Încă șapte agenți economici vor fi scutiți de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor serviciilor solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă. În Monitorul Oficial nr. 388-392 din 27 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 342 din 18.12.2019 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010.

Astfel, în lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare care prestează servicii solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă scutite de TVA cu drept de deducere au fost incluse:
Detalii
02
01 2020
421

Новые тарифы на автотранспортные перевозки пассажиров

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало в «Официальном мониторе» во вторник, 31 декабря, Приказ о применении тарифов на автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, предусматривающий их повышение с 1 января 2020 г.

Так, со вчерашнего дня предельные тарифы на автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении составят:
a) для I категории комфортности – 60 банов/км за пассажира;
b) для II категории комфортности – 70 банов/км за пассажира.

Detalii
23
12 2019
234

Risipa produselor alimentare poate fi redusă

Definitivarea proiectului de lege privind risipa alimentară a fost genericul unei ședințe desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii. Scopul documentului este asigurarea unui cadru juridic, care să reglementeze pentru agenții economici din sectorul alimentar opțiunile legale ce se referă la prevenirea deșeurilor alimentare, prin intermediul direcționării prin donații a alimentelor către asociațiile obștești, care ulterior le vor distribui direct și prin intermediul cantinelor sociale.

„Proiectul de lege privind risipa alimentară va avea un puternic impact economic, reducând cuantumul cheltuielilor inutile provenite din irosirea alimentelor. Mai mult ca atât, proiectul oferă opțiuni legale operatorilor din domeniul alimentar și comerț de redistribuire a surplusului de produse alimentare nevândute către diverși utilizatori, în cursul normal al desfășurării activității de antreprenor”, a declarat secretarul de stat al MEI, Iuliana Drăgălin.
Detalii
17
12 2019
282

Moratoriul asupra recepționării cererilor noi privind dobândirea cetățeniei RM va fi extins

Moratoriul asupra recepționării cererilor noi privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova ar putea fi extins pentru o perioadă de două luni, începând cu 24 decembrie 2019. Astfel, primirea cererilor ar putea fi stopată până la 24 februarie 2020.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 17 decembrie, proiectul hotărârii pentru extinderea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11 ) și (12 ) din Legea cetățeniei Republicii Moldova proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei RM în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova.
Detalii
12
12 2019
754

Graficul controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale pentru anul 2020.

Astfel, în trimestrul I al anului viitor va fi verificată activitatea următorilor rezidenți:
SRL „ Mapas Auto” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ Paninella” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ S-Stop Elit’’(Parcul industrial Tracom)
• ÎCS ,,RifAcvaaparat” SA (Parcul Industrial Răut)

Detalii
06
12 2019
222

Moldova, o destinație turistică competitivă și durabilă

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică despre desfășurarea ședinței grupului de lucru pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului în anii 2020 – 2030. Pe agenda evenimentului s-au regăsit subiecte ce țin de definirea viziunii, obiectivelor generale și strategice privind dezvoltarea turismului, proiectarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor, dar și prognoze de creștere durabilă a ramurii turismului.

„Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului turismului este una din prioritățile Programului de activitate al Guvernului. Viziunea noastră este să dezvoltăm Republica Moldova ca o destinație turistică competitivă și durabilă.
Detalii
03
12 2019
143

Banca Mondială contează pe profesionalismul și responsabilitatea echipei guvernamentale

O echipă de experți ai Băncii Mondiale, condusă de Directorul de țară pentru Moldova, Anna Akhalkatsi, a vizitat Ministerul Economiei și Infrastructurii. În discuțiile cu ministrul Economiei, Anatol Usatîi, părțile s-au axat pe subiecte ce țin de sporirea competitivității la export a întreprinderilor din Moldova, reducerea constrângerilor şi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri, implementarea la maxim a Ghișeului unic electronic, dar și continuarea reformelor în domeniul întreprinderilor de stat (procesul de privatizare).

Anatol Usatîi a trecut în revistă prioritățile și planurile pentru anul 2020 ce vizează securitatea energetică, reabilitarea drumurilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea transportului rutier, atragerea investițiilor străine etc.
Detalii
11
11 2019
178

Два новых проверочных листа в сфере защиты потребителей и надзора за рынком

Министерство экономики и инфраструктуры внесло изменения и дополнения в Приказ №543 от 21 ноября 2018 г. об утверждении проверочных листов в областях, относящихся к компетенции Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. В соответствии с изменениями, учреждение будет осуществлять проверки соответствия установленным требованиям газорасходных аппаратов, а также электромагнитной совместимости оборудования. Соответствующий приказ опубликован в «Monitorul Oficial» и вступил в силу с 8 ноября 2019 г.

Проверочные листы включают вопросы к производителю, импортеру,
Detalii
06
11 2019
193

Минэкономики предлагает обсудить новый Кодекс железнодорожного транспорта

Минэкономики проводит консультации по проекту нового Кодекса железнодорожного транспорта. Документ устанавливает юридическую базу по управлению железнодорожной инфраструктурой и организацией деятельности ж/д транспорта; оговаривает условия регистрации и сертификации отраслевых предприятий Молдовы; требования к их работникам, определяет юридические взаимоотношения между субъектами, которые обеспечивают перевозку пассажиров, багажа и товаров ж/д транспортом.

Положения Кодекса будут распространяться на физических и юридических лиц, которые работают в железнодорожной отрасли, ответственны за администрирование ее инфраструктуры, проводят техобслуживание транспорта и т.д.
Detalii
06
11 2019
227

SI „e-Autorizație transport”

Repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere în curând ar putea fi efectuată prin intermediul Sistemului informațional „e-Autorizație transport”, care, de fapt, va reprezenta un subsistem al Sistemului de management integrat (SMI) – soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) ce va facilita realizarea funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
Detalii