Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

12
12 2019
383

Graficul controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale pentru anul 2020.

Astfel, în trimestrul I al anului viitor va fi verificată activitatea următorilor rezidenți:
SRL „ Mapas Auto” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ Paninella” (Parcul industrial Tracom)
• SRL „ S-Stop Elit’’(Parcul industrial Tracom)
• ÎCS ,,RifAcvaaparat” SA (Parcul Industrial Răut)

Detalii
06
12 2019
156

Moldova, o destinație turistică competitivă și durabilă

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică despre desfășurarea ședinței grupului de lucru pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului în anii 2020 – 2030. Pe agenda evenimentului s-au regăsit subiecte ce țin de definirea viziunii, obiectivelor generale și strategice privind dezvoltarea turismului, proiectarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor, dar și prognoze de creștere durabilă a ramurii turismului.

„Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului turismului este una din prioritățile Programului de activitate al Guvernului. Viziunea noastră este să dezvoltăm Republica Moldova ca o destinație turistică competitivă și durabilă.
Detalii
03
12 2019
109

Banca Mondială contează pe profesionalismul și responsabilitatea echipei guvernamentale

O echipă de experți ai Băncii Mondiale, condusă de Directorul de țară pentru Moldova, Anna Akhalkatsi, a vizitat Ministerul Economiei și Infrastructurii. În discuțiile cu ministrul Economiei, Anatol Usatîi, părțile s-au axat pe subiecte ce țin de sporirea competitivității la export a întreprinderilor din Moldova, reducerea constrângerilor şi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri, implementarea la maxim a Ghișeului unic electronic, dar și continuarea reformelor în domeniul întreprinderilor de stat (procesul de privatizare).

Anatol Usatîi a trecut în revistă prioritățile și planurile pentru anul 2020 ce vizează securitatea energetică, reabilitarea drumurilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea transportului rutier, atragerea investițiilor străine etc.
Detalii
11
11 2019
153

Два новых проверочных листа в сфере защиты потребителей и надзора за рынком

Министерство экономики и инфраструктуры внесло изменения и дополнения в Приказ №543 от 21 ноября 2018 г. об утверждении проверочных листов в областях, относящихся к компетенции Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. В соответствии с изменениями, учреждение будет осуществлять проверки соответствия установленным требованиям газорасходных аппаратов, а также электромагнитной совместимости оборудования. Соответствующий приказ опубликован в «Monitorul Oficial» и вступил в силу с 8 ноября 2019 г.

Проверочные листы включают вопросы к производителю, импортеру,
Detalii
06
11 2019
149

Минэкономики предлагает обсудить новый Кодекс железнодорожного транспорта

Минэкономики проводит консультации по проекту нового Кодекса железнодорожного транспорта. Документ устанавливает юридическую базу по управлению железнодорожной инфраструктурой и организацией деятельности ж/д транспорта; оговаривает условия регистрации и сертификации отраслевых предприятий Молдовы; требования к их работникам, определяет юридические взаимоотношения между субъектами, которые обеспечивают перевозку пассажиров, багажа и товаров ж/д транспортом.

Положения Кодекса будут распространяться на физических и юридических лиц, которые работают в железнодорожной отрасли, ответственны за администрирование ее инфраструктуры, проводят техобслуживание транспорта и т.д.
Detalii
06
11 2019
190

SI „e-Autorizație transport”

Repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere în curând ar putea fi efectuată prin intermediul Sistemului informațional „e-Autorizație transport”, care, de fapt, va reprezenta un subsistem al Sistemului de management integrat (SMI) – soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) ce va facilita realizarea funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
Detalii
31
10 2019
182

Transportul feroviar va fi organizat în baza unui nou Cod

Infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, va fi subvenționată parțial din bugetul de stat, iar serviciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor fi prestate de operatorii privați. Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul Codului transportului feroviar, care va fi pus în discuție astăzi, 31 octombrie, în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

Documentul stabilește cadrul juridic privind condițiile de gestionare a infrastructurii feroviare și de organizare a activităților de transport feroviar, condițiile de înregistrare și certificare a întreprinderilor din domeniu în Republica Moldova, cerințele față de angajații acestora, precum și raporturile juridice între subiecții implicați în transportul feroviar de pasageri, bagaje și mărfuri în Republica Moldova.
Detalii
28
10 2019
559

ANTA: lista de verificare în domeniul protecției consumatorilor

Listele de verificare pentru domeniile de control ale A.A.„Agenția Națională Transport Auto”, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 1 februarie 2019, sunt completate cu anexa nr.8Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea respectării cerințelor privind protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier și activităților conexe transportului rutier.

Aceasta conține informația generală despre persoana și obiectul supus controlului necesare pentru evaluarea riscurilor, criterii fiind domeniul de activitate și mărimea entității supuse verificării.
Detalii
23
10 2019
130

Минэкономики оценивает перспективы и достижения СЭЗ

Ежегодный рост производства промышленной продукции в свободных экономических зонах, действующих на территории Молдовы, может составить от 20% до 50%, считают в Министерстве экономики и инфраструктуры. Прогноз отражен в пояснительной записке к новому макроэкономическому прогнозу, подготовленному ведомством на последующие три года.

Согласно документу, в 2017-2018 гг. СЭЗ были двигателем молдавского промышленного производства. Так, доля произведенной в СЭЗ промышленной продукции составила в 2017 г. порядка 11,3%, а в 2018 г. – уже 18,7% от всего объема отечественного промпроизводства. По мнению авторов, это позволяет ожидать роста инвестиций в СЭЗ,
Detalii
21
10 2019
153

Новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг.

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 18 октября, в 2019 г. рост ВВП ожидается на уровне 4,2% вместо прогнозируемых летом текущего года 3,7%, а в последующие три года молдавская экономика будет расти в среднем на 3,8% ежегодно. Предполагается, что ВВП Молдовы в текущем году составит 208,3 млрд леев, в 2020 г. — 227,9 млрд леев, в 2021 г. – 248,4 млрд леев, а в 2022 г. – 270,8 млрд леев. Стоит отметить, что на прошлой неделе Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по развитию мировой экономики в 2019 г. и 2020 г.
Detalii