Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

02
07 2020
108

Obiectivele dezvoltării economice durabile

Dezvoltarea afacerilor și forța de muncă, protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor, domeniul construcțiilor, amenajarea teritoriului și urbanism, tehnologia informației, securitate și eficiență energetică, transport și infrastructura drumurilor sunt domenii de activitate ale Guvernului cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile și incluzive. Acestea sunt incluse în documentele de politici publice monitorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Autoritatea a prezentat viziunea privind documentul de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” în cadrul unei ședințe cu participarea Primului ministru, Ion Chicu, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Detalii
23
06 2020
149

Piața muncii necesită crearea unei viziuni sistemice

Studiul pieței muncii din Republica Moldova ce urmărește crearea unei viziuni sistemice a domeniului, inclusiv pe cele mai frecvente obstacole, precum și formularea unui set concret de intervenții de politici a fost prezentat pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii.
 Documentul constată situația actuală pe piața muncii din țara noastră, tendințele privind ocuparea forței de muncă pentru perioada anilor 2020-2025, oportunitatea liberalizării accesului forței de muncă străine pe piața muncii din Moldova, precum și impactul pandemiei COVID-19.

Detalii
15
06 2020
182

Avizul CCI va putea fi aplicat retroactiv

Camera de Comerț și Industrie a RM (CCI) va atesta, prin emiterea unui aviz conform procedurii stabilite de CCI, circumstanțe survenite urmare unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, acțiuni sau inacțiuni (fapte) sau altor evenimente în afara controlului persoanei, de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației debitorului, în contextul raporturilor contractuale.  Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu proiectul de lege ce propune modificarea redacției art.4 din Legea nr.393 și ține de sarcinile şi funcţiile principale ale CCI.

 Totodată, Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie va fi completată cu prevederea că eliberarea avizului nu conferă avizului Camerei forță probatorie superioară 
Detalii

11
06 2020
117

Efort suplimentar pentru combaterea transportului ilicit de pasageri

Necesitatea sporirii de către organele de control a măsurilor de combatere a fenomenului transporturilor ilicite de persoane a fost discutată în cadrul unei ședințe convocate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, la care au participat reprezentanții Asociației Patronale a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare.

Aceștia au menționat că problema transportului ilicit de persoane există de mai mulți ani, însă în perioada stării de urgență acest fenomen a luat amploare.

 


Detalii
04
06 2020
173

Programul „Eco IMM”, lansat

Circa 300 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, instituțiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului, precum și ai Delegației UE în Moldova, ai Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au participat la o conferință internațională online, în cadrul căreia în Republica Moldova a fost lansat Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor.


Programul „Eco IMM” a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.Detalii
02
06 2020
169

Standardul ocupațional pentru tehnicienii în SSM

Autoritățile au elaborat Standardul ocupațional pentru specialitatea tehnician în securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești.

În Monitorul Oficial din 29 mai curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 99 din 22 mai 2020 privind aprobarea standardului ocupațional „Tehnician în securitate și sănătate în muncă” (SSM).
Detalii
01
06 2020
534

Unele funcții ale MEI vor fi delegate ANTA

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a delegat Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) un șir de competențe. Conform Ordinului nr.23 din 20 mai 2020 al MEI cu privire la delegarea unor funcții ale ministerului (publicat în „MO” din 29 mai), un șir de competențe vor trece la ANTA până la data de 1 ianuarie 2023.

Astfel, ANTA a obținut dreptul de a aproba modificări la programele de transport rutier interraional/ internațional și listelor operatorilor de transport rutier antrenați la deservirea rutelor/ curselor incluse în programele menționate. Totodată entitatea va aviza modificările propuse la programele de transport rutier raionale în vederea asigurării corelării acestora cu programul de transport rutier interraional.
Detalii
28
05 2020
217

Надзор за рынком будет автоматизирован

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова при поддержке проекта Европейского Союза «Поддержка инфраструктуры качества в контексте DCFTA в Республике Молдова» находится на завершающей стадии исполнения технического задания для Национальной автоматизированной информационно-коммуникационной системы надзора за рынком.

Целью проекта является предоставление как органам по надзору, так и Таможенной службе инструмент, позволяющий выявлять небезопасные или несоответствующие товары, размещаемые или подлежащие размещению на рынке.
Detalii
20
05 2020
238

Оцифровка услуг является не только возможной, но и обязательной

«Оцифровка процессов взаимодействия между бизнес-средой и государственными институтами является одним из приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры, что в контексте пандемического кризиса стало императивом», — подчеркнул Сергей Райлян в ходе рабочего заседания с участием Секретариата Экономического совета при премьер-министре и экспертов в области IT-технологий. В ходе встречи обсуждались новые вызовы, ответом на которые может стать оцифровка отношений B2G (бизнес – государство), В2В (бизнес – бизнес) и В2С (бизнес – потребитель).

«Первый урок пандемического кризиса связан с необходимостью оцифровки услуг и бизнес-отношений.
Detalii
12
05 2020
179

În anul 2020 va fi lansat Parcul Inovațional de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie

Infrastructura de producere a viitorului Parc Inovațional de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie, deschiderea căruia este planificată în cadrul ZEL Bălți din Chișinău, va avea o hală cu o suprafață de circa 3000 m2, dar și spații de birou cu aceeași suprafață. Potrivit lui Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți, pentru realizarea proiectului va fi contractat un credit fără dobândă bancară de 5 mil. euro pe un termen de 25 de ani, de la BIT Media, entitate a concernului austriac EEE Group.

Astfel, din aceste resurse urmează a fi renovate și dotate spațiile de birou și de producere, implementate diverse programe software & hardware în cadrul planului de digitalizare în educație, dar și pentru dezvoltarea unui Program de Master comun cu partenerii austrieci în inginerie mecanică și tehnologii digitale.
Detalii