Catalogul instituţiilor

Ministerul Economiei al RM

este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

www.mec.gov.md

04
12 2020
52

Lista beneficiarilor de facilități fiscale, extinsă

Încă nouă agenți economici vor fi scutiți de TVA cu drept de deducere. În Monitorul Oficial din 4 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 235 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010
 
Astfel, în lista întreprinderilor industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul RM solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, vor fi încluși, în total, 1030 de agenți economici.

Detalii
26
11 2020
79

Masa monetară, în creștere

Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat pe data de 25 noiembrie Nota cu privire la prognoza revizuită a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2021-2023. Conform documentului, majoritatea sectoarelor economice au contribuit negativ la evoluția Produsului intern brut. Astfel, restricțiile impuse pentru diminuarea răspândirii pandemiei au provocat scăderea consumului final, în special a celui privat, creșterea economică fiind afectată cu circa -15%. Aceasta a fost influențată de descreșterea comerțului intern de bunuri cu ridicata și cu amănuntul (cu 2,1%), a industriei prelucrătoare (cu 1,7%), transport și depozitare (cu 1,3), construcții (cu 0,9 %) etc. Companiile au diminuat și activitatea investițională, cauza fiind insuficiența mijloacelor financiare.

Detalii
26
11 2020
94

MPay: sporirea nivelului plăților fără numerar

Noul concept de dezvoltare a Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay a fost prezentat pe în cadrul unei ședințe publice cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Naționale a Moldovei, Consiliului Economic de pe lângă Prim Ministru, ai Agenției de Guvernare Electronică și comunității de afaceri.
 
Conceptul de dezvoltare a Serviciului MPay derivă din Foaia de parcurs a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, care este implementată cu suportul USAID și a Guvernului Suediei, pe platforma proiectului Tekwill.
 

Detalii
23
11 2020
147

Un nou standard ocupațional

Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 20 noiembrie Ordinul nr. 224 din 16.11.2020 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator pentru sisteme termice solare”. Documentul a fost elaborat de Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor, în corespundere cu procedura prevăzută în Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale. 

 

Particularităţile specifice locului de muncă a instalatorului pentru sisteme termice solare țin de schimbarea rapidă a tipurilor de materiale și echipamente utilizate la instalarea sistemului termic solar; dezvoltarea și utilizarea surselor alternative de energie, intercondiţionarea puternică dintre operaţii;
Detalii

18
11 2020
217

Ghid de finanțare pentru IMM-uri şi startup-uri

Ghidul resurselor financiare pentru IMM-uri și startup-uri” a fost lansat ieri, 17 noiembrie, în cadrul unui eveniment online. Astfel, toată informația de interes pentru viitorii și actualii antreprenori, începând de la finanțarea startup-ului, resursele de asistență disponibile la etapa de dezvoltare și poate fi accesată într-un document consolidat.
 
Ghidul conține informații utile și practice despre toate tipurile de suport în afaceri disponibile în țara noastră, începând de la finanțări nerambursabile până la servicii de consultanță, mentorat şi instruire antreprenorială. Acesta a fost elaborat la solicitarea Organizației pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (ODIMM) și publicat prin intermediul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”,
Detalii
17
11 2020
138

„Moldova Startup Week 2020”

Guvernul Republicii Moldova a fost consecvent în consolidarea sectorului TIC în ultimii ani, elaborând o serie de politici pentru susținerea sectorului. Doar câteva dintre aceste măsuri de impact sunt „Strategia Moldova Digitală 2020”, două documente de politici dedicate creșterii competitivității industriei IT și promovarea inovației digitale, Legea privind parcurile IT și IT Viza. Un rol special în acest domeniu îi revine startup-urilor tehnologice, care sunt un motor pentru promovarea inovației digitale. În acest sens încurajez antreprenorii și potențialii investitori să dezvolte și să promoveze soluții digitale adaptate la piața actuală, iar noi vom munci și în continuare pentru a elabora instrumente de susținere în acest sens și a elimina constrângerile existente”, a declarat Anatol Usatîi, ministrul Economiei și Infrastructurii, în cadrul evenimentului de deschidere „Moldova Startup Week 2020”, care are loc în perioada 16-20 noiembrie.

Detalii
17
11 2020
122

Avizul de expertiză în domeniul securităţii industriale

Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase  prevede că, pentru fiecare dintre genurile de activitate care necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente în baza cărora se eliberează avizul de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru activitatea respectivă. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii Executivului cu privire la aprobarea listelor respective.
 
Amintim, deținerea avizului de expertiză este obligatoriu pentru desfășurarea următoarelor activități:

Detalii
17
11 2020
153

Modelul Costului Standard: reducerea costurilor administrative

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă autorităților publice pentru utilizare Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard (MCS) în Republica Moldova. Acesta a fost elaborat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
Mei comunică că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307/2016   cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS,
Detalii
16
11 2020
205

Statistica comerțului intern

În ianuarie-august 2020, comerțul intern de bunuri cu amănuntul a fost în creștere, iar serviciile prestate populației în continuare au înregistrat descreșteri. Datele din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova publicate de Ministerul Economiei și Infrastructurii denotă că, în prețuri comparabile, comerțul intern de bunuri cu amănuntul s-a majorat în perioada de referință cu 0,9%, iar volumul serviciile prestate populației s-a diminuat cu 23,7%. Conform datelor oficiale, cifra de afaceri în ianuarie-august 2020 a însumat circa 38,3 mld. lei în comerțul cu amănuntul și circa 11,1 mld. lei în serviciile de piață prestate populației.

Detalii
12
11 2020
204

Soldul creditelor în economie, în creștere

La sfârșitul lunii septembrie 2020, soldul creditelor în economie a înregistrat o majorare cu 7,8% faţă de cel raportat la finele lunii septembrie 2019, constituind 46,8 mld. lei. Conform datelor din informația operativă cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova făcute publice de Ministerul Economiei și Infrastructurii, soldul creditelor în monedă națională a crescut cu 12,1% față de septembrie 2019, iar a împrumuturilor în valută străină – cu 0,6%.
 
Datele oficiale denotă că în portofoliul de credite acordate în perioada de referință cea mai mare pondere (23,2%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului. Totodată 17% au fost acordate pentru procurarea/construcția imobilului, 16,9% – pentru consum, 8,5% – întreprinderilor din sectorul agrar etc.

Detalii