18
08 2020
430

BASS în primele 7 luni

Casa Naționlă de Asigurări Sociale anunță că în primele 7 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 14333,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24339,4 mil. lei) la nivel de 58,9%.

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7953,7 mil. lei sau 56,4% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 120,5 mil. lei sau cu 1,5%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6249,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 4131,5 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 54,9% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 7525,5 mil. lei, şi sunt cu 472,1 mil. lei (12,9%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;
- 2117,5  mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 82,5% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 2565,6 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 13786,6 mil. lei sau 56,6% comparativ cu suma anuală precizată de 24339,4 mil. lei.

 

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 994,3 mil. lei sau cu 7,8%.

 

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 546,9 mil. lei.

 

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 august 2020 a constituit 546,7 mil. lei. 

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.