06
08 2015
1061

Beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat vor putea alege prestatorul de servicii de plată

Cetăţenii vor putea să aleagă instituţia, care va efectua plata pensiei, alocaţiei sociale de stat, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului – guvernul a aprobat în ședinţa sa de miercuri modificări şi completări în mai multe decizii anterioare ale sale. Astfel, pensiile şi alte alocaţii sociale, care se achită prin intermediul „Băncii de Economii”, vor putea fi primise de beneficiar direct pe cardurile bancare, deschise la alte instituţii financiare, la alegerea acestuia sau prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Potrivit modificărilor şi completărilor, beneficiarul va depune o cerere la instituţia financiară aleasă – prestatorul de servicii de plată a pensiei sau alocaţiei sociale. Prestatorul de servicii de plată ales va încheia un contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care beneficiarul optează pentru ca plata să fie efectuată prin intermediul conturilor bancare, deschise la prestatorii de servicii de plată desemnaţi, ei vor depune cerere la filialele sau agenţiile prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăşi trei ani. La expirarea termenului menţionat beneficiarul va actualiza informaţia prin prezentarea copiei buletinului de identitate la filialele instituţiilor financiare respective. Dacă nu va face acest lucru, plata pensiei sau alocaţiei va fi suspendată.


0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.