02
11 2015
985

BM oferă Moldovei 80 mil dolari pentru îmbunătățirea drumurilor locale

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare în sumă de 80 milioane de dolari SUA pentru Republica Moldova, în cadrul proiectului Îmbunătățirea drumurilor locale, care va sprijini Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în reabilitarea și modernizarea a 300 km de drumuri locale. Potrivit unui comunicat al BM, finanțarea are drept obiectiv oferirea accesului rutier sigur și durabil la instituții de învățămînt, instituții medicale și piețe de-a lungul unor coridoare selectate, cu accent pe reabilitarea drumurilor care vor permite copiilor din zonele rurale să beneficieze de acces sporit la școlile consolidate – “școli de circumscripție” – rezultate din optimizarea rețelei de școli. Proiectul își propune să susțină necesitățile țării pentru un sistem eficient de transporturi, care ar facilita mobilitatea cetățenilor, accesul sporit la servicii sociale și economice, și ar încuraja creșterea activității comerciale pe piețele internaționale și locale. Proximitatea Moldovei de cea mai mare piață din lume – Uniunea Europeană – solicită importanța unei infrastructruri rutiere de calitate, care ar spori competitivitatea economică și creșterea bazată pe exporturi. Adițional, realitățile demografice ale Moldovei și decalajul de venituri cu vecinii săi din Uniunea Europeană relevă necesitatea modernizării urgente a drumurilor, pentru a facilita accesul Moldovei la servicii publice și oportunități economice sporite care ar contribui la o dezvoltare sustenabilă și partajată, - a declarat Alex Kremer, Director pentru Moldova în cadrul Băncii Mondiale. Situația actuală a rețelei de drumuri din Republica Moldova constituie un impediment major în accesul populației rurale la servicii de sănătate și educație. De asemenea, drumurile locale mai bune sunt importante pentru agricultură. Ele sporesc legăturile dintre gospodăriile agricole și piețe și ajută la crearea oportunităților economice suplimentare pentru gospodăriile agricole și lucrătorii acestora, categorii sociale care înregistrează unele dintre cele mai mari rate ale sărăciei din țară, la nivel de circa 40 la sută. De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială, în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați unui număr de aproximativ 60 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 255 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea mediului de afaceri, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura, mediul ambiant și altele. Corporația de Finanțare Internațională a investit 233 milioane de dolari SUA în 24 proiecte în diverse sectoare, iar Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.