22
10 2015
1530

BNM a instituit, din nou, supraveghere specială la MAIB, Moldindconbank și Victoriabank

Banca Națională a Moldovei a instituit, din nou, supraveghere specială la trei bănci comerciale din țara nostră. Măsura a venit odată cu expirarea termenului de instituire a supravegherii speciale la Moldova Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank din 11 iunie. Informația a fost confirmată pentru bani.md de serviciul de presă al BNM. Nu a fost anunțat motivul instituirii supravegherii speciale, însă conform Legii instituțiilor financiare, Banca Naţională poate institui procedura de supraveghere specială a unei bănci în cazul constatării încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1), precum şi a unei situaţii financiare precare a acesteia. Printre încălcările prevăzute în articolul menționat se numără încălcarea condiţiilor de licenţiere sau a cerinţelor autorizaţiei, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, al căror control al respectării ţine de competenţa Băncii Naţionale. De asemenea, se numără și periclitarea intereselor deponenţilor ori angajarea instituțiilor băncilor comerciale în operaţiuni riscante sau dubioase. Neraportarea sau raportarea cu întârziere, sau eronat a indicatorilor de prudenţă bancară sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale, nerespectarea măsurilor de remediere stabilite de Banca Naţională, de asemenea reprezintă o încălcare. Cum se efectuează supravegherea specială Supravegherea specială se efectuează printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 5 salariaţi din cadrul Băncii Naţionale, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei şi unul – pe cea de vicepreşedinte al acesteia. Prevederile prezentului capitol nu aduc atingere atribuţiilor şi împuternicirilor Băncii Naţionale de a aplica, înainte ori în cursul supravegherii speciale, alte măsuri şi sancţiuni prevăzute de prezenta lege, inclusiv instituirea administrării speciale ori retragerea licenţei şi lichidarea silită a băncii.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.