22
11 2013
1234

BNS:Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 20131 Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3455,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012. Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-septembrie 2013 se prezintă după cum urmează: Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 2004,6 mil. lei, ponderea cărora a constituit 58,0% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate şi s-a majorat cu 6,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 38,7% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale cu 1,3%, respectiv 6,1% faţă de realizările pentru ianuarie-septembrie 2012. La construcţiile inginereşti volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 6,1% faţă de perioada similară a anului 2012. Volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 2723,1 mil. lei sau 78,8% din volumul total al lucrărilor executate sau 104,5% faţă de ianuarie-septembrie 2012. Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-septembrie 2013 se prezintă astfel: Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.