29
11 2013
2204

BNS:Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2013

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 20131 Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,2 mii persoane, fiind în creştere cu 3,2% (41,3 mii) faţă de tr.III 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,2% la 96,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,8% la 3,9%. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,9%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 54,9% şi 45,1%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,5%, fiind în creştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (43,1%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 47,7%, în comparaţie cu rata pentru femei – 41,6%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,0% în mediul urban şi 43,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 49,2%, crescând cu 1,3 p.p. faţă de nivelul trimestrului III 2012. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 52,2%. Populaţia ocupată a constituit 1276,8 mii persoane, crescând cu 4,3% faţă de trimestrul III 2012. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,2% femei şi 50,8% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (44,5% mediul urban şi 55,5% mediul rural). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 42,7%, înregistrând o creştere de 1,7 p.p. în comparaţie cu tr. III 2012. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (45,7%) în comparaţie cu femeile – 40,1%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,5% în mediul urban şi 42,1% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 50,1%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 47,2% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,9%. În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 436,3 mii persoane (34,2% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul III 2012 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 48,8 mii, sau cu 12,6%. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 840,5 mii, în creştere cu 3,3 mii sau cu 0,4% faţă de tr.III 2012. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,4% (12,6% în 2012) şi în construcţii, respectiv, 6,0% (6,7% în 2012). Numărul persoanelor ocupate în industrie a scăzut cu 6,3%, în construcţii, a scăzut cu 7,0% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 48,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 0,5 p.p. faţă de tr.III 2012, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 18,8 mii. Conform repartizării după forme de proprietate 75,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 24,9% - cu cea publică. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 64,3% din total. În sectorul informal au lucrat 14,6% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 34,5% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 19,1%, totodată 10,3% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 85,5 mii, ceea ce reprezintă 6,7% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 1,6% în comparaţie cu trimestrul III 2012. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 51,4 mii, fiind cu 10,8 mii mai mic faţă de tr.III 2012. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 53,7% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 61,8%. Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,9%, fiind mai mică faţă de trimestrul III a. 2012 (4,8%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 4,1% şi 3,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,3%, faţă de mediul rural – 2,7%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 11,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,0%. Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 55,5% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2012 cu 1,3 p.p, sau cu 36,8 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 14,9 mii – fata de 20,7 mii în 2012. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 364,2 mii persoane – fata de 367,6 mii în 2012. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 64,1%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 72,3%. Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1788‰. Anexe(13 pagini) Note: 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Conform legislaţiei naţionale.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.