21
11 2013
1374

BNS:Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20131 Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-0,2%), pe seama reducerii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-19,5%), pensiuni turistice şi agroturistice (-5,0%) şi structuri de întremare (-1,7%). Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2013 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 109,7 mii de turişti, sau 49,8% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-septembrie 2012 – 46,7%). Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (21,6%), Federaţia Rusă (11,3%), Ucraina (9,3%), Germania (6,6%), Italia (5,0%), Turcia (4,8%), Statele Unite ale Americii (4,7%), Polonia (2,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,8%), Franţa (2,4%), Israel (2,1%), Bulgaria şi Austria (cîte 1,8%), Belarus (1,4%). La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013 au fost înregistrate 1242,0 mii înnoptări ale turiştilor, cu 0,4% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2012. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (87,0%). Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2013 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 34,9%, inclusiv la structuri de întremare – 64,9%, cămine pentru vizitatori – 52,3%, tabere de vacanţă pentru elevi – 48,0%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 17,9%, pensiuni turistice şi agroturistice – 17,5%, hoteluri şi moteluri – 17,2%. Note: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.