06
03 2015
1053

Businessul apreciază iniţiativele guvernului de unificare a procesului naţional de raportare

Sistemul actual de raportare din Republica Moldova este unul complex şi presupune un efort sporit din partea entităţilor. Astfel, pentru anul 2014 indicatorul Băncii Mondiale – Efortul de Timp pentru Calcularea şi Achitarea Impozitelor (Time to Prepare and Pay Taxes) pentru Republica Moldova a constituit 185 de ore pe an, plasându-ne pe locul 70 pe plan global.

Pentru comparaţie am dori să specificăm, că în cazul Estoniei acest indice constituie 81 de ore pe an – fiind o performanţă la nivelul ţărilor membre a UE.

Ţinând cont de context, de experienţa altor ţări cu performanţe în acest domeniu şi de oportunităţile pe care le oferă soluţiile IT, inclusiv cele elaborate de Centrul de Guvernare Electronică din Republica Moldova, considerăm că sistemul actual de raportări poate fi îmbunătăţit considerabil oferind beneficii pentru sectorul de business cât şi pentru autorităţi aşa cum ar fi Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică.

Grupul de lucru creat în acest scop şi condus de Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului a elaborat un Concept de îmbunătăţire a sistemului naţional de raportări.

La 2 martie a fost organizată o masă rotundă cu participarea profesioniştilor financiar-contabili reprezentând companiile membre ale asociaţiilor profesionale (AmCham, EBA, FIA, ACAP, ATIC) şi de business. La eveniment au fost prezentate şi discutate alternativele de îmbunătăţire a sistemului naţional de raportări din cadrul Conceptului elaborat de Grupul de lucru. La fel, au fost discutate propuneri de îmbunătăţire a platformelor de raportări online deja existente – e-Declaraţii, e-Raportare şi e-Factura.

În linii mari au fost abordate două alternative care presupun îmbunătăţiri semnificative – alternativa unui sistem bazat pe un schimb de date optimizat şi alternativa unui sistem performant de raportări.

Prima alternativă enunţată presupune îmbunătăţirea semnificativă a schimbului de date dintre autorităţi, eliminarea dublărilor de date în rapoartele de prezentat de către business, care să rezulte în formulare simplificate pentru raportări, implementarea pe larg a funcţiei de pre-completare a formularelor precum şi calcularea unor obligaţii de către autorităţi din oficiu şi remiterea unor avize subiecţilor de impozitare.

Alternativa unui sistem performant de dezvoltare presupune o serie de schimbări cu caracter evolutiv, care includ şi activităţile prevăzute pentru prima alternativă. Însă, activităţile respective vizează adiţional unificări ale bazelor de calcul pentru obligaţii calculate din remunerări, consolidarea mai multor raportări, unificarea platformelor de raportări online, lansarea pentru micro-entităţile neplătitoare de TVA a unei soluţii web de evidenţă contabilă în format simplificat (cu calcularea şi transmiterea automată a informaţiilor către autorităţi, fără prezentarea rapoartelor).Conceptul urmează a fi definitivat şi înaintat către aprobare Prim-ministrului Republicii Moldova.

Proiectul Conceptului poate fi descărcat aici.

Campanie media susţinută de Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”.

2 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.