12
02 2016
1015

Camera de Comerț și Industrie este un pilon important pentru cultivarea antreprenoriatului inovativ

Facilitarea procesului de inovare antreprenorială, transferul tehnologic și implicarea activă în stabilirea parteneriatelor dintre întreprinderi, instituții de cercetare-dezvoltare, instituții financiare reprezintă una dintre prioritățile Camerei de Comerț și Industrie, stabilite pentru anul 2016, a menționat Valeriu Lazăr, președintele CCI, la deschiderea Forumului Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova. De multe ori, discrepanța dintre cererea întreprinzătorilor și oferta sistemului educațional și de cercetare reprezintă una dintre provocările care încetinesc procesul de dezvoltare și inovare a economiei naționale, astfel Forumul este o platformă, care facilitează consolidarea interacțiunii dintre sistemul educațional, cercetare și inovare, iar finalitatea acesteia este valorificată de către sectorul antreprenorial, transformând-o în beneficii pentru întreaga societate. Astfel, rezultatele cercetării trebuie să devină produse și servicii inovative, sporind performanța și competitivitatea întreprinderilor autohtone, acestea la rândul lor, vor putea asigura continuitatea și dezvoltarea procesului de educație și cercetare. Doar așa, putem stabili un parteneriat viabil între întreprinderi, sistemul educațional, cercetare și dezvoltare, a declarat Valeriu Lazăr. Valorificând mandatul său legal de a reprezenta și de a susține mediul de afaceri, CCI depune toate eforturile necesare privind stimularea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, susținerea întreprinderilor, în vederea fortificării capacităților sale de creștere și inovare, pentru a concura cu succes și a satisface atât necesitățile pieței interne, cât și celei externe. Astfel, încercăm să diseminăm cele mai bune practici de afaceri, contribuind la profesionalizarea activității întreprinzătorilor, totodată, oferind platforme de informare a mediului de afaceri privind rezultatele cercetării, fiind sprijinite companiile orientate spre inovare prin activităţi de asistenţă, consultanţă și sprijin în accesarea resurselor financiare oferite de programele europene, a mai adăugat acesta. Cea mai mare provocare, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru instituțiile de cercetare și dezvoltare, reprezintă implementarea întregului proces de inovare și transfer tehnologic, în acest sens, CCI își propune să dezvolte laboratoare de inovare europene prin identificarea parteneriatelor între sectorul real al economiei, instituțiile de cercetare și sectorul financiar. În perioada 11-12 februarie 2016 se desfășoară cea de-a doua ediție a Forumului International „Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeana prin Educație-Cercetare-Inovare, în scopul sprijinirii obiectivelor celei de-a IX-a ediție a Conferinței Ministeriale a Procesului Bologna, prin crearea legăturii dintre educație, inovare și oportunitățile de angajare. Forumul are drept scop sporirea vizibilității cercetării efectuate de către universități, consolidarea impactului acestora asupra dezvoltării de politici în domeniul de cercetare și inovare al Republicii Moldova la nivel național și internațional. Totodată, în cadrul Forumului se discută rolul universităților în educarea și formarea cercetătorilor; creșterea parteneriatelor cu alte universități, instituții de cercetare și întreprinderi pentru a răspunde mai bine cerințelor societății; modul în care politicile creează condiții pentru transformarea regionala si promovarea inovației și a competitivității. La lucrările Forului internațional participă reprezentanții instituțiilor și autorităților publice, ai instituțiilor din sfera stiințifică și inovare, mediu universitar și antreprenorial din Republica Moldova, dar și de peste hotare.

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.