23
07 2014
1245

Câştigul salarial mediu în mai 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4032,6 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna mai 2013. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna mai curent 3505,6 lei (+4,9% faţă de mai 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4247,7 lei (+8,2% faţă de mai 2013). Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2014 faţă de luna mai 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 102,5%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în mai 2014 pe activităţi economice

Notă: Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. PRECIZĂRI METODOLOGICE: Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate. Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM le puteți accesa pe site-ul www.statistica.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.