08
12 2014
1318

CCI a participat la întrunirea de lucru a partenerilor Programului german de sporire a calificării managerilor

În perioada 2 - 3 decembrie curent, Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a RM, Vladimir Didilica a particpat la întrunirea de lucru a ţărilor partenere din cadrul Programului de sporire a calificării managerilor ce a avut loc la Berlin, Germania. În cadrul evenimentului, Vicepreședintele Vladimir Didilica a avut o întrevedere cu Ute Leupold, directorul în exercițiul al departamentului responsabil de Programul de sporire a calificarii managerilor din cadrul Ministerului Federal al Economiei și Energiei al Germaniei (BMWi) care a declarat că: ,,În Republica Moldova organizarea și desfășurarea Programului este eficientă, iar activitatea Camerei de Comerț și Industrie a RM ca și coordonator național al Programului este înalt apreciată de partea germană. Ținînd cont de evoluția și dezvoltarea economică a țărilor participante, este necesară îmbunătățirea și ajustarea Programului la cerințele actuale ale mediului comercial și economic dintre țările partenere. Din aceste considerente, angajamentul Republicii Moldova și responsabilitatea față de toate componentele Programului, asigură calitatea înaltă și garantează succesul tuturor părților antrenate." La rândul său, Vladimir Didilica, a mulțumit Ministerului Federal al Economiei și Energiei Germaniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, inclusiv și pentru semnarea recentă a Declarației comune de intenție între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea desfăşurării Programului de sporire a calificării managerilor în Republica Moldova pentru anii 2015-2017. De asemenea, Vladimir Didilica a mai menționat că: ,,În contextul schimbărilor geopolitice și economice din regiune, este foarte important ca mediul de afaceri din Republica Moldova să se adapteze rapid la noile condiții de activitate, astfel, deschiderea pieței Uniunii Europene pentru produsele și serviciile moldovenești, semnarea Acordului de Liber Schimb sunt binevenite, dar întreprinzătorii din țara noastră nu a avut suficient timp pentru tranziție, fiind nevoiți să se acomodeze la noile condiții din mers". În acest context, Vladimir Didilică a exprimat doleanța ca în agenda Programului să fie incluse seminare informative privind condițiile și cerințele de certificare a produselor; suport informațional privind implementarea sistemelor de management al calității; studii și analize privind identificarea noilor piețe de desfacere pentru produsele moldovenești. Reamintim că, în Republica Moldova Programul se desfășoară din anul 2008, iar până în prezent, au participat 171 de manageri de la companiile autohtone. Pentru anul 2015, este prevăzută participarea a circa 40 de manageri din Republica Moldova.

via chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.