05
01 2016
1148

CCI anunță lansarea procedurii de achiziționare a serviciilor de administrare, suport tehnic, mentenanţă şi dezvoltare pentru sistemele informatice ale CCI a RM

Camera de Comerț și Industrie anunță lansarea procedurii de achiziționare a serviciilor de administrare, suport tehnic, mentenanţă şi dezvoltare pentru sistemele informatice ale CCI a RM. La procedura de achiziții sunt invitați operatorii economici care pot satisface Cerințe tehnice și Caietul de sarcini. De asemenea, la evaluarea participanților se va lua în considerare respectarea cerințelor tehnice în termenii stabiliți, oferta avantajoasă din punct de vedere economic și experiența în domeniu. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă – Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151, persoana de contact: Eugen Scorțescu 022 241480, e-mail: marketing@chamber.md Documentele Participantului puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate până la data de 15.01 2016, ora 15:00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151, MD-2004, anticamera CCI RM

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.