27
05 2015
1157

CCI oferă instrumente alternative și eficiente de soluționare a litigiilor comerciale prin arbitraj și mediere

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE și diversificarea operațiunilor economice, va spori complexitatea relațiilor contractuale și, inevitabil, companiile moldovenești se vor confrunta cu noi litigii comerciale. Camera de Comerț și Industrie își propune să ofere operatorilor economici un meniu cât mai larg de soluționare a litigiilor, prin metode alternative instanțelor de judecată, printre acestea numărându-se arbitrajul comercial și medierea economică și comercială, a declarat președintele CCI, Valeriu Lazăr, în cadrul unui seminar pentru arbitrii Curții de arbitraj internațional pe lângă Camera de Comerț și Industrie. Seminarul a fost organizat de către Institutul Național al Justiției în cooperare cu Centrul de Soluționare Eficientă a Litigiilor (CEDR), cu suportul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Valeriu Lazăr a precizat că instituțiile slabe reprezintă punctul vulnerabil al Republicii Moldova, iar consolidarea arbitrajului și medierii comerciale se înscrie în strategia de reformă a justiției și are ca scop oferirea unor metode alternative sistemului judiciar de soluționare a litigiilor comerciale. Curtea de arbitraj comercial internațional pe lângă CCI oferă un serviciu de interes public foarte important, o oportunitate unică de a soluționa litigiile comerciale în condiții de neutralitate, imparţialitate și confidențialitate, economisind timp și bani în raport cu procedurile judiciare, a declarat Valeriu Lazăr. Curtea de arbitraj comercial internațional pe lângă CCI a fost înființată în 1994 pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigiilor interne. Pentru a-și putea disputa litigiile în Curtea de arbitraj, operatorii economici trebuie să prevadă în contractele semnate o clauză arbitrală, care să stipuleze clar că litigiile vor fi soluționate anume în această instituție. În lista arbitrilor sunt înscriși 29 de arbitri locali și 30 de arbitri internaționali cu o înaltă calificare şi o bogată experienţă în domeniul dreptului şi/sau în relaţiile economice internaţionale, ce posedă cunoştinţe speciale necesare pentru soluţionarea litigiilor. Lista arbitrilor are un caracter de recomandare, este publică, conţine informaţii despre arbitri, experienţa şi calificarea acestora. Arbitrii sunt aleşi pe un termen de 4 ani de către Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în luna decembrie anul curent lista urmând a fi actualizată. În acest context, CCI îndeamnă persoanele eligibile – cu expertiză în practicile arbitrajului internațional și cunoașterea limbilor străine - să aplice pentru a fi incluși în lista arbitrilor Curții de arbitraj internațional comercial pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Anual, cca 80 de litigii comerciale sunt soluționate prin arbitraj, majoritatea ținând de încasarea datoriilor din contracte de vânzare-cumpărare; rezilierea contractului; restituirea bunurilor, etc. Tot marți, CEDR a organizat și o sesiune informativă pentru agenții economici din raionul Orhei cu privire la avantajele medierii comerciale, CCI pregătind lansarea unui Centru de Mediere în litigii economice și comerciale. Este planificat că acesta va deveni funcțional în vara acestui an și va oferi mediere în soluționarea disputelor comerciale în special pentru întreprinderile din industria alimentară, comerț și construcții, principalele tipuri de litigii identificate în cadrul acestor sectoare fiind legate de furnizarea bunurilor și neefectuarea plății, precum și neconformarea cu condițiile contractului. Deși acestea au fost identificate ca cele mai frecvente tipuri de dispute, Centrul de Mediere va examina și orice alte genuri de dispute comerciale. De menționat că o următoare sesiune de informare privind medierea pentru agenții economici va avea loc vineri, la Bălți, începând cu orele 14.00 la sediul CCI din str. 31 august 20 b.

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.