25
04 2019
2596

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial din 26 aprilie 2019

Mâine, 26 aprilie 2019, va ieși de sub tipar nr. 148-158 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova Curtea Constituțională publică:
 • Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 162 alin. (2) din Codul de executare (termenul de decădere din dreptul de a contesta actele executorului judecătoresc) (Sesizarea nr. 30g/2019)(nr. 8, 5 aprilie 2019).
 • Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (interdicția comercializării produselor din tutun în apropierea instituțiilor de învățământ şi a instituțiilor medico-sanitare) (Sesizarea nr. 52a/2019) (nr. 9, 8 aprilie 2019).
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale (nr. 207, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de guar originară sau expediată din India (nr. 227, 24 aprilie 2019)
 • Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 230, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1413/2016 (nr. 231, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat (nr. 235, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova (nr. 236, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (nr. 245, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (nr. 247, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 250, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator (nr. 251, 24 aprilie 2019)
. În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”. (nr. 94, 12 aprilie 2019)
 • Ordin cu privire la aprobarea catalogului documentelor normative în construcții 2019, ediția I. (nr. 96, 12 aprilie 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.05:2019 „Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale” (nr. 97, 12 aprilie 2019) Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-07:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Restaurare și reconstituire a elementelor constructive și a elementelor decorative din metal” (nr. 102, 12 aprilie 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-22:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Restaurare și reconstituire a garniturilor pentru uși și ferestre” (nr. 103, 12 aprilie 2019)
. Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin сu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor (nr. 63, 17 aprilie 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” (nr. 65, 18 aprilie 2019).
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică:
 • Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 59-S-04, 10 aprilie 2019).
Agenția de Mediu publică:
 • Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2019 (nr. 21, 18 aprilie 2019)
. Comisia Națională a Pieței Financiare publică
 • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 15/6, 15 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3 din 23.04.2018 (nr. 16/3, 18 aprilie 2019)
. Banca Națională a Moldovei publică
 • Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 117, 18 aprilie 2019)
 • Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 118, 18 aprilie 2019)
 • Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 119, 18 aprilie 2019)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.