21
11 2014
1500

Ce trebuie să cunoaştem cînd solicităm informaţie ce conţine date cu caracter personal?

Pentru a solicita o informaţie (inclusiv, diferite tipuri de certificate) solicitantul va depune obligatoriu o cerere în scris în adresa Aparatului Central sau subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, anexînd copia buletinului de identitate. Datele cu caracter personal se referă la cuantumul şi tipul prestaţiei, termenii de acordare, statutul persoanei, datele din extrasul de cont şi alte date din documentele anexate la dosarul personal/de pensionare. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează doar cu consimţămîntul persoanei fizice la care se referă aceste date. În cazul solicitării informaţiei pentru o altă persoană, solicitantul la adresarea scrisă va anexa acordul persoanei privind dezvăluirea datelor cu caracter personal şi copia buletinului de identitate ale acestuia. Solicitarea depusă în scris se examinează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, iar dacă necesită o examinare suplimentară – în termen de 30 zile lucrătoare (art. 8 al Legii cu privire la petiţionare nr. 190/19.07.1994). Atenţionăm că, informaţia privind datele cu caracter personal solicitată prin telefon nu va fi furnizată. Datele cu caracter personal în Republica Moldova sunt protejate prin Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.