14
01 2016
942

Cerințele noi privind siguranța ascensoarelor și componentele acestora

Guvernul în exercițiu a aprobat reglementarea tehnică ”Ascensoare și componentele de siguranță pentru ascensoare”. Aceasta stabilește cerințe față de producători, instalatori, importatori, distribuitori, organismele de evaluare a conformității, precum și pentru Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. Reglementarea tehnică descrie obligațiile, ce urmează a fi întreprinse de fiecare participant din lanțul de furnizare, precum și modulele pentru evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare. Decizia guvernului în vigoare din 10 noiembrie 2008, care stabilește condițiile de plasare pe piață a ascensoarelor, prevede cerințe numai față de ascensoare, nu și față de componentele de siguranță pentru ascensoare, care sunt mai des utilizate. Avînd în vedere că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, în mare parte sunt importate din Uniunea Europeană, va fi mai simplă plasarea pe piață a lor, bazată pe principiul recunoașterii declarației de conformitate. De asemenea, o noutate a reglementării tehnice aprobate de guvernul în exercițiu constă în faptul că se va introduce mecanismul de evaluare a conformității după instalarea ascensoarelor sau după schimbarea componentelor de siguranță la ascensoarele existente. Inspecția finală fa va fi efectuată de către organismele de evaluare a conformității, acreditate corespunzător. Subansamblurile care vor corespunde cerințelor de securitate, precum și componentele de securitate cu marcajul CE nu vor necesita evaluări suplimentare, controlul va fi efectuat numai pentru ascensorul deja completat/asamblat, ceea ce nu este prevăzut în decizia guvernului în vigoare. Reglementarea tehnică ”Ascensoare și componentele de siguranță pentru ascensoare” a fost elaborată pentru a transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță ale acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.