22
01 2015
1450

Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente: a. cererea de admitere la examenul de calificare (conform anexei nr.1) - în original; b. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniul auditului intern în sectorul public - în original şi în copie; c. buletinul de identitate - în original şi în copie; d. scrisoare emisă de către conducătorul ierarhic superior, ce confirmă realizarea a cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie. Setul de documente urmează a fi depus pînă la data de 31 martie 2015, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.