09
12 2015
1366

Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Astfel, la examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentând Ministerului Finanţelor următoarele documente:
  1. cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
  2. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
  3. buletinul de identitate - în original şi în copie;
  4. scrisoare emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.
Setul de documente urmează a fi depus până la data de 31 martie 2016, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.


via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.