17
02 2014
1646

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 13,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 11,7% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul

În anul 2013 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 3,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, conform CAEM Rev.1.1.

*1 În preţuri comparabile În luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a fost în creştere cu 24,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 13,7% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei

În anul 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 10,7% (în preţuri comparabile) comparativ cu anul 2012.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi serviciile de piaţă prestate în special întreprinderilor, conform CAEM Rev.1.1.

*2 În preţuri curente În luna decembrie 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata a înregistrat o creştere de 4,6% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 24,6% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata

În anul 2013 valoarea cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata s-a majorat cu 9,1% (în preţuri curente) comparativ cu anul anterior. În luna decembrie 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate, în special, întreprinderilor a înregistrat o creştere de 9,7% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 6,9% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor

În anul 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate, în special, întreprinderilor s-a majorat cu 6,9% (în preţuri curente) faţă de anul precedent. PRECIZĂRI METODOLOGICE privind cifra de afaceri în comerţ şi servicii. Notă: * Datele pentru luna decembrie 2013 sînt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către agenţii economici din eşantion.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.