01
07 2019
593

Cinci cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele cinci cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice, pe care CTIF le va desfășura în luna iulie. Patru cursuri cu tema Utilizarea sistemului informațional automatizat e-Factura (4 ore) vor avea loc la 5, 9 și 19 iulie, în limba română, și la 26 iulie - în limba rusă, iar al cincilea curs, cu genericul Serviciile fiscale electronice (6 ore), în limba română, se va desfășura la 18 iulie. Primele patru cursuri de instruire au scopul de a oferi contribuabililor suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Factura, administrat de CTIF. Al cincilea curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de utilizare a sistemelor informaționale automatizate Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, Comanda on-line a formularelor tipizate. De remarcat că mai bine de 70 la sută din durata cursurilor de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice este rezervată exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice. Acest fapt oferă contribuabililor posibilitatea de a-și consolida abilitățile de utilizare a serviciilor nominalizate, abilități ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile fiscale. Cursurile vor avea loc la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, cu începere de la ora 9.00. Persoanele juridice care doresc să participe la cursurile de instruire sus-menționate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md. La aceleași telefoane ei pot afla mai multe detalii despre temele, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF. În primele șase luni ale anului curent, CTIF a desfășurat 14 cursuri de instruire dedicate utilizării sistemului informațional automatizat e-Factura și trei cursuri cu genericul ”Serviciile fiscale electronice”. La aceste instruiri au participat în total 218 contribuabili.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.