04
09 2017
851

CNAM va determina relevanța informației pentru pacienți

O inițiativă legislativă ce se referă la transparentizarea activității Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în partea ce ține de modul de utilizare a mijloacelor financiare acumulate în fondul de bază nu a fost susținută de Guvern. Proiectul propune ca atât CNAM, cât și prestatorul de servicii medicale, să fie obligați să publice informația privind numărul contractului și data când acesta a fost încheiat, spectrul și tipul serviciilor, precum și volumul mijloacelor financiare contractate în baza acestuia în termen de 5 zile de la data încheierii contractului, după cum prevede Legea privind transparența în procesul decizional. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a menționat că Guvernul este în imposibilitate de a a curs acestei inițiative legislative, însă va fi examinată oportunitatea completării Hotărârii Guvernului nr. 1636 din 18 decembrie 2002 Cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale cu norme ce ar prevede plasarea pe pagina web a CNAM a informației privind denumirea prestatorului, data încheierii contractului și alte informații relevante pentru persoanele asigurate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.