25
03 2014
2528

CNAM: Instruire pentru medicii experţi şi specialiştii coordonatori

Medicii experţi-coordonatori şi specialiştii coordonatori ce se ocupă de evaluare, calitate şi control din cadrul Companie Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) au participat la un curs de instruire la sfărşitul sâptămânii trecute. Şefa Direcţiei generale evaluare, calitate şi control a CNAM, Ala Ulianovschi, vorbind despre scopul cursului de instruire spune că acesta a fost “de a vedea sarcinile şi obiective pe care le are Direcţia generală, evaluare, calitate şi control şi care trebuie realizate conform planului de acţiuni al Companiei pentru anul 2014, deoarece misiunea direcţiei noastre este managementul eficient al procesului de evaluare şi control al institutţiilor medico-sanitare şi farmaceutice care au încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină”. Printre subiectele discutate în cadrul cursului se numără modificările operate în Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii şi în Programul Unic al AOAM, procesul de executare a prevederilor Codului contravenţional, particularităţle de evaluare a indicatorilor de performanţă în cadrul asistenţei medicale de urgenţă şi asistenţei medicale primare, aspecte în evaluarea cazurilor raportate în sistemul DRG (CASE-MIX). La seminar au participat 35 de medici experţi-coordonatori şi specialişti coordonatori din cadrul direcţiilor evaluare, calitate şi control Nord, Centru şi Sud. Participanţii au apreciat importanţa unor asemenea cursuri de instruire. Şef-adjunct al Direcţiei evaluare, calitate şi control Nord, Octavian Blaj spune că “în rezultatul reorganizării structurale a CNAM şi apariţia direcţiilor de evaluare şi control în teritoriu este nevoie de o instruire pentru a asigura pe viitor utilizarea eficientă şi conformă a mijloacelor din FAOAM de către instituţiile medico- sanitare şi cele farmaceutice“.
“În formatul acesta ne adunăm pentru prima dată în acest an şi este o ocazie de a face cunoştinta cu toţi colegii, de a avea o conclucrare unică şi a găsi suport la colegi” susţine şi Elena Lavric, şef-adjunct al Direcţiei calitate, evaluare şi control Sud. Informaţia pe care noi a aveam despre modificările în legislaţie aici o discutăm detaliat, ceea ce ne ajută să o percem şi să o implementăm mai bine”,
mai spune Elena Lavric.

via www.cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.