11
09 2013
1427

CNAM: Necesitatea creşterii volumului şi calităţii serviciilor medicale implică majorarea graduală a cheltuielilor publice pentru sănătate

Volumul şi spectrul serviciilor medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este în creştere constantă, iar persoanele asigurate solicită tot mai multe servicii ca urmare a îmbătrânirii demografice. Acesta este situaţia atestată în rapoartele OMS, BNS, Ministerului sănătăţii, CNAM pentru ultimii trei ani, care relevă necesitatea majorării graduale a cheltuielilor publice pentru sănătate. Potrivit datelor, în perioada 2009-2012 numărul de investigaţii în cadrul serviciilor medicale de înaltă performanţă s-a majorat cu 85,1%, numărul de vizite la medicul-specialist, a vizitelor în cadrul îngrijirilor medicale la domiciliu precum numărul solicitărilor în asistenţa medicală urgentă s-a mărit cu 18%, numărul de cazuri tratate în asistenţa medicală spitalicească – cu 13,3%, şi numărul de denumiri comune internaţionale incluse în lista medicamentelor s-a majorat de 2 ori. Comparativ cu sisteme similare de finanţare în sănătate din lume, alocaţiile pentru fiecare cetăţean al Republicii Moldova atestă un nivel scăzut raportat la salariu. Pentru fiecare persoană din fondurile publice pentru sănătate, se alocă doar 176 dolari, vis-a-vis de cheltuielile statelor din regiune: Bulgaria - 589 dolari, România - 723 dolari, Estonia – 1 053 dolari, Slovenia – 1 834 dolari. În ultimii cinci ani, cota primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în Republica Moldova a rămas la acelaşi nivel de 7%, în timp ce în Bulgaria – 13%, România – 11%, Estonia – 13%, Slovenia – 13%. În acelaşi timp, afirmarea dezvoltării economice a Republicii Moldova din ultimi trei ani, determină instituţiile financiare internaţionale (FMI, BM, OMS etc.) să implice plenar instituţiile guvernamentale în finanţarea sistemului de sănătate. Către anul 2014, programele de tratament a tuberculozei şi HIV/SIDA vor trece la finanţarea extinsă din mijloacele financiare publice ale Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Totodată, către anul 2014 Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D (vezi HG nr. 90 din 12.02.2012), Programul Naţional de transplant (vezi HG nr. 756 din 09.10.2012), Programul Naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat (vezi HG nr. 549 din 21.07.2011) vor trece pe linia de finanţare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Pentru finanţarea compartimentelor menţionate este importantă păstrarea trendului pozitiv de creştere a alocaţiilor totale pentru sănătate în contextul în care Republica Moldova îşi doreşte să păstreze politica de dezvoltare a unui sistem veritabil de asigurare obligatorie medicală ce presupune garantarea siguranţei şi protecţiei financiare persoanelor asigurate la accesarea serviciilor medicale calitative şi micşorarea poverii asupra bugetului de stat. CNAM susţine proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 promovat de Ministerul sănătăţii.

via www.cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.