15
10 2013
1216

CNAS: Comunicat de presă

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte tuturor plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat din agricultură, care nu şi-au onorat pe deplin obligaţiile ce ţin de achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat calculate pentru anul 2013, despre faptul că 31 octombrie este ultima zi în care aceştia le pot achita fără aplicarea majorărilor de întîrziere. Potrivit alin. (3) art.10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 250 din 08.11.2012 „pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.4 din anexa nr.3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2013 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2013”. Totodată, informăm că, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv, ziua de transfer al sumei datorate.

Secţia comunicare şi mass-media

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.